เห็ด
การจัดการเห็ด
ย่นระยะเวลาในการบ่มเส้นใยเห็ด ด้วยเทคนิควางก้อนแบบตัว A
19 พฤศจิกายน 2557
2,517
เจ้าหน้าที่FARMER INFOลงพื้นที่พบกับ คุณพยงค์ แสนกมล หรือ ครูพยงค์ เจ้าของฟาร์มเห็ดพยงค์-อนันต์ ตั้งอยู่ที่ ต.โคกพุทธา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ครูพนงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเห็ดในระดับแนวหน้าของประเทศไทย จากประสบการณ์ในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิด รวมทั้งศึกษาดูงานหลากหลายสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ครูพยงค์มีเห็ดแปลกๆมานำเสนอ เเละวันนี้ ครูพยงค์ แนะนำ เทคนิคการบ่มก้อนเห็ดให้ได้คุณภาพ
++ เทคนิคการบ่มก้อนเห็ดให้ได้คุณภาพแบบตัวเอ ++

วิธีการเรียงก้อนก็จะทำเหมือนกับวิธีการปกติทั่วไป เพียงแต่เมื่อเรียงก้อนเพาะเห็ดเสร็จแล้ว จะดึงก้อนเห็ดออกมา จากแถวที่เรียงไว้แบบวิธีการปกติ เพื่อให้เกิดโพรงอากาศและอากาศถ่ายเทได้สะดวก(ปกติฟาร์มเห็ดทั่วไปจะเรียงแบบหน้ากระดาน แบบอัดแน่นไปทั้งแถว )แล้วนำก้อนที่ดึงออกมาจากแถวมาวางซ้อนทับไว้ด้านบน

**ข้อดีของการบ่มก้อนเชื้อเห็ดแบบตัวเอ คือ จะใช้ระยะเวลาในการบ่มสั้นกว่า(ประมาณ 18 วัน) เมื่อเปรียบเทียบ กับวิธีการปกติ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเส้นใยประมาณ 30 วัน กว่าเส้นใยจะเดินเต็มถุง พร้อมเปิดดอก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท

พยงค์ แสนกมล. สัมภาษณ์, วันที่12 มิถุนายน 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×