ข้าว
วงจรข้าว
ฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักข้าวโดยใช้ไข่หอยเชอรี
05 ตุลาคม 2552
3,757
คุณหนูเศียร นวลจุ้ย เป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอเชียรใหญ่ ที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ทั้งการปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 พันธุ์ปทุม พืชผักสวนครัว บนพื้นที่ 40 ไร่ อยู่ที่ บ้านดอนจิก หมู่ 4 ต. ท้องลำเจียก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งคุณหนูเศียรเป็นบุคคลที่มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบพอเพียง ไม่ใช้สารเคมี ลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนใช้ภูมิปัญญาของตนเองมาพัฒนาพืชที่ปลูกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยริเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้อินทรีย์ในการเพาะปลูกมาประมาณ 7 ปี จนประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี ภายหลังจึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้าวพันธุ์ กข.6 ที่ปลูก ข้าวไม่ค่อยมีน้ำหนัก ปริมาณต่อไร่ได้น้อย จึงเกิดแนวคิด ภูมิปัญญาของตนเองขึ้นมาทำฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักของข้าวพันธุ์ กข.6 โดนมีวิธีการทำดังนี้

สูตรฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักข้าวพันธุ์ กข.6
วัสดุ อุปกรณ์
- ไข่หอยเชอรี่ 1 กิโลกรัม
- นมสด 2 กระป๋อง (ประมาณ 300 มิลลิลิตร)
- กากน้ำตาล 1 ลิตร
- ไข่ขาว 10 ฟอง (ไก่พันธุ์พื้นบ้านเท่านั้นถ้าเป็นไก่ฟาร์มอาจมีสารตกค้างจากอาหารและสารกระตุ้นต่างๆ)
- น้ำฝน/น้ำบ่อ 20 ลิตร

วิธีการทำ
เริ่มแรกนำไข่หอยเชอรี่ไปตากแดดประมาณ 1 ชั่วโมง พออุ่นๆ แล้วนำไปตำหรือบดให้เป็นผง จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในถังหมักที่มีฝาปิด หมักทิ้งเอาไว้ 1 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ในนาข้าวได้เลย

การนำไปใช้ประโยชน์
กรองเอาเฉพาะน้ำหมัก 1 ส่วนผสมกับน้ำ 400 ส่วน นำไปฉีดพ่นในนาข้าวได้ โดยจะฉีดพ่น 2 ครั้ง ช่วงแรกตอนที่ข้าวตั้งท้องและจะฉีดอีกครั้งหนึ่ง โดยทิ้งช่วงให้ห่างจากครั้งแรกประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงที่เหมาะสมที่จะฉีดฮอร์โมนนี้ เป็นช่วงเช้ามืดหรือหลังตะวันตกดิน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ทำให้ข้าวพันธุ์ กข.6 มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
- ได้ปริมาณข้าว 80-100 ถังต่อไร่แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
หนูเศียร นวลจุ้ย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×