พืชผัก
มะเขือเทศ
การปลูกมะเขือเทศ
01 กรกฏาคม 2557
93,905
การปลูกมะเขือเทศโดยทั่วไปไม่ควรปลูกซ้ำในพื้นที่เดิม หรือ ในพื้นที่ที่ปลูกพืชตระกูลเดียวกัน เช่น พริก มะเขือ และ ยาสูบ มาก่อน เพราะจะทำให้เชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคโคนเน่า ที่อาจสะสมตัวอยู่ในดิน ซึ่งมีโอกาสจะทำให้มะเขือเทศเป็นโรคง่าย
สภาพดินและการเตรียมดินปลูก : ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกมะเขือเทศมากที่สุดควรเป็นดินร่วนปนทราย
ที่มีอินทรีย์วัตถุสูง และมีการระบายน้ำดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.8 ถ้าดินเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไป จะทำให้ดินขาดธาตุอาหารบางอย่างได้ หรือธาตุอาหารบางชนิดสามารถละลายออกมาได้มากเกินไป จนเป็นเหตุให้เป็นพิษต่อพืช หากอยากทราบว่าดินนั้นๆ มีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ จะเป็นต้องเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาดิน กรมพัฒนาที่ดิน กทม. หรือ กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร บางเขน กทม.
ซึ่งจะให้คำแนะนำการปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชต่อไป

การเตรียมดิน : สำหรับการปลูกมะเขือเทศ ต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมากในการเตรียมดิน พื้นที่หรือแปลงปลูกจำต้องมีทางระบายน้ำดี ควรมีการกำจัดวัชพืชออกหมด เพราะวัชพืชจะไปแย่งกินน้ำ-อาหาร-แสงแดด และ ยังเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ ดังนั้นถ้ามีการเตรียมดินดีนับตั้งแต่แกรเริ่ม ก็จะช่วยป้องกันให้วัชพืชงอกช้าลง การเตรียมดินที่เหมาะสม ควรไถพรวนหน้าดินให้มีความลึก ประมาณ 30-40 ซม. โดยใช้ผาล 4 และ ผาล 7 ไถย่อยดินไปมา 2 ครั้ง ควรย่อยดินให้ละเอียดพอสมควร เนื่องจากรากมะเขือเทศต้องการสภาพดินที่มีก่ารระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี จากนั้นตากแดดไว้ให้ดินแห้ง 3-4 อาทิตย์ ถ้าดินมีสภาพความเป็นกรดควรหว่านปูนขาวปรับสภาพดินอัตราไร่ละประมาณ 100-300 กก. และ คลุกเคล้ากับดิน หรือ ใช้หว่านในการเตรียมดินก่อนปลูกรอบสุดท้าย และควรใส่ก่อนปลูก 2-3 อาทิตย์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
มะเขือเทศ.การปลูกพืชผักโดยลดการใช้สารเคมี.กรุงเทพมหานคร:กรมพัฒนาที่ดิน,[ม.ป.ป.].เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×