สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Technique : ชะลอการบานของดอกมะลิด้วยน้ำซาวข้าว
12 มกราคม 2560 (14:20 น.)
พืช)วิธีชะลอการบานของดอกมะลิที่ค้นพบโดยชาวสวน จ.ชุมพร คือ ฉีดพ่นต้นด้วยน้ำ+น้ำซาวข้าว(1:10)เป็นประจำ จะทำให้ได้ดอกตูมสวยขายได้ราคาดี
ดอกมะลิตูมสวยด้วยน้ำซาวข้าว
ทีมรักบ้านเกิด 11 มกราคม 2560
ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและใช้ในเทศกาลต่างๆมากมายเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักและความเคารพได้อย่างมีคุณค่าแต่โดยส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้ดอกมะลิดอกตูมในการนำมาใช้และจำหน่าย
แชร์
2,392
จากการสัมภาษณ์คุณสำเนาว์ สุดาฉิม เกษตรกรที่ชื่นชอบการปลูกดอกไม้แห่งตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งมีเทคนิคในการดูแลดอกมะลิให้มีดอกตูมสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเทคนิคการดูแลง่ายๆ ดังนี้ ให้นำน้ำซาวข้าว 1 ส่วน ผสมกับน้ำเปล่า 10 ส่วน ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มของต้นมะลิ เป็นประจำทุกวันหรือตามสะดวก ด้วยสารอาหารที่อยู่ในน้ำซาวข้าวจะกลายไปเป็นปุ๋ยชั้นดี ที่จะช่วยให้มะลิไม่บานเร็วหรือออกดอกตูมใหญ่ สวยงาม ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดได้

เรียบเรียงโดย : อรวรรณ รักษาผล.เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำเนาว์ สุดาฉิม. สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2557.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×