หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
แอ่วเชียงราย จิบชาอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีจากสวนชาดอยตุง
15 มกราคม 2559
2,232
สวนชาดอยตุง มีแหล่งกำเนิดที่หมู่บ้านปางพระราชทาน ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นพื้นที่ป่าเปิดใหม่ ที่นี่ เรามีนโยบายในการปลูกชาและพืชต่างๆในระบบอินทรีย์ และไม่ใช้สารเคมีต่างๆ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะได้ชา เพื่อสุขภาพจริงๆอีกทั้งชาได้ถูกขนานนามว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ ที่โลกยอมรับเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้นิยมบริโภคมากที่สุดในโลกมานานกว่าพันปี งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของชาเริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ได้ความรู้ตรงกันว่า ชาเขียวและชาอู-หลง มีสารออกฤทธิ์ในกลุ่มโพลีฟีนอลและคาเทซินที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ซึ่งนับว่าเป็นพืชที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้และต่อยอดด้านเทคนิคการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานส่งออกต่อไป

ความเป็นมาของกลุ่มชาดอยตุง จังหวัดเชียงราย เริ่มดำเนินการผลิตชามาตั้ง แต่ปี พ.ศ.2545 โดยมีการพัฒนามาจากการเป็นกลุ่มอิสระ ซึ่งมีพ่อหลวง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้รวบรวมผลผลิตชาของสมาชิก ในช่วงนั้นกลุ่มมีสมาชิกเพียงไม่กี่รายโดยกลุ่มได้ดำเนินการเพาะปลูกชาบนพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่ง ได้รับพระราชทานจากสมเด็จย่าให้ปลูกชาในเขตพื้นที่ดังกล่าวภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งราษฎรตำบลแม่ฟ้าหลวงสามารถเข้าจับจองพื้นที่ได้รายละ 2 ไร่ โดยเริ่มแรกกลุ่มมีพื้นที่ปลูกชาประมาณ 500 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 300-400 ไร่ เนื่องจากสมาชิกบางรายได้แปลงพื้นที่ปลูกชาไปปลูกยาง ต่อมากลุ่มได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐและได้ จดทะเบียนเป็นกลุ่ม OTOP จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2549 เข้าเป็น สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ชาเป็นสหกรณ์ เพื่อการผลิตชา ในระยะเริ่มต้นกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 115 คน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช).ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนชาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่17 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240 โดยมีคุณสุนันต์ทา แซ่บู๊ เป็นประธานกลุ่มสวนชาดอยตุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนชาดอยตุงได้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ ชาเขียว ชากึ่งหมัก และชาหมัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์ทั้งหมด และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรฐาน GMP โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าชาที่จำหน่ายหน้าร้านดังนี้- ชาคาโมมายล์ ขนาด 100 กรัม ราคา 130 บาท

- ชาตอยตุงอินทรีย์อูหลงก้านอ่อน เบอร์ 12 ขนาด 200 กรัม ราคา 300 บาท

- ชาตอยตุงอินทรีย์อูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 ขนาด 150 กรัม ราคา 300 บาท

- ชาตอยตุงต้งติ่งอูหลง ขนาด 150 กรัม ราคา 350 บาท

- ชาเขียวอูหลง ขนาด 100 กรัม ราคา 100 บาท

- ชาหอมหมื่นลี่ ขนาด 150 กรัม ราคา 260 บาท

- ชาแดงอูหลง ขนาดซองเล็ก 20 ซองเล็ก 80 บาท

- ชาเจี่ยวกู่หลาน ราคา 130 บาท /เจียวกู่หลานชนิดพร้อมชง 80 บาท

นี่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์จากสวนชาดอยตุงแค่บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากทางกลุ่มได้ผลิตชาออกมาจำหน่ายหลายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่มีจำหน่ายทั้งราคาปลีก-ส่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามกับทางกลุ่มได้โดยตรง ซื้อชาจากสวนชาดอยตุงของแท้ต้องมาซื้อที่ ร้านสวนชาดอยตุงเท่านั้นหรือสั่งซื้อตามเบอร์โทรศัพท์ของทางกลุ่มเท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนันต์ทา แซ่บู๊.สัมภาษณ์,15 พฤษภาคม 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×