ข้าว
วงจรข้าว
เพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ผลดี ด้วยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
11 สิงหาคม 2558
1,066
คุณอนันต์ ศิรินุพงศ์ เกษตรกรทำนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำนาเป็นอย่างดี โดยบอกว่าตนทำนามาตั้งแต่เด็กประมาณ 20 กว่าปี ทำนาจนเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากแถวพื้นที่อำเภอระโนดมักทำนาปักดำเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากแนะนำการ เทคนิคการแกล้งข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยท่อพีวีซี
หลังจากปักดำนาข้าวเสร็จแล้วทิ้งไว้ 1 เดือน หลังจากนั้นเตรียม ท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว แบ่งเป็น 5 ส่วน ใช้สว่านเจาะรู ใช้สว่านขนาดดอกเบอร์ 6 เจาะแค่ 3 ส่วน อีก 2 ส่วนไม่ต้องเจาะ
นำปักลงในแปลงนาข้าว เอาดินในท่อออกปล่อยให้น้ำแห้ง จนดินแตกระแหง สังเกตดูถ้าต้นข้าวเริ่มเหี่ยว จากนั้นก็หว่านปุ๋ยแล้วก็ให้ปล่อยน้ำเข้านาได้เลย
วิธีการนี้ เรียกว่าการแกล้งข้าว เมื่อมีน้ำรอบใหม่ ต้นข้าวจะแตกกอเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รากจะขยายมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากนาอีกจนกระทั้งข้าวเริ่มออกรวงจึงเปิดน้ำเข้านาอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ต้องปล่อยน้ำออกจากนา เพราะระยะนี้ข้าวต้องการน้ำเป็นอย่างมาก (สามารถทำได้ทุกสายพันธุ์ข้าว แต่ต้องเป็นนาปักดำ)
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อนันต์ ศิรินุพงศ์. สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×