ข้าว
วงจรข้าว
ขนมป๊อปไรท์
27 กรกฏาคม 2558
3,925
ภาคอีสานประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอาชีพทำนา จึงทำให้มีผลผลิตข้าวออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดที่จะแปรรูปข้าวที่มีอยู่ออกมาในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนและครอบครัว โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระสมิง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมกิจ วรรณประภา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระสมิง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ถึงความโดดเด่นของขนมป๊อปไรท์ว่า มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษจากในชุมชน นั่นคือ ข้าวอินทร์ย์ที่ผลิตจากคนในชุมชน โดยทางกลุ่มได้ทำการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2556 โดยมีใบรับรองจากองค์การอาหารและยา(อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) และการันตีด้วยรางวัลสินค้า OTOP ระดับ 3 ดาว จุดเด่นที่ที่สำคัญของขนมป๊อปไรท์ ผลิตจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ ราคาถูกอร่อย สินค้าผลิตใหม่ ทุกวัน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สมกิจ วรรณประภา. สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : คุณากร เยาวนารถ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×