หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ไร่วังน้ำค้าง สวนส้มโชกุนปลอดสารพิษจังหวัดตรัง
19 มกราคม 2559
9,086
ส้ม จัดเป็นผลไม้ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม และความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะส้มโชกุน ถ้านึกถึงส้มโชกุน ต้องนึกถึงส้มโชกุน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แต่ในพื้นที่จังหวัดตรัง ก็มีส้มโชกุนที่มีคุณภาพ สามารถส่งขายถึงตลาดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า "ส้มไร่วังน้ำค้าง" มีนายอดิเรก คงวิทยา เป็นเจ้าของไร่ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 11 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีการปลูกส้มโชกุนในพื้นที่กว่า 100 ไร่
นายอดิเรก เล่าให้ฟังว่า เดิมไร่วังน้ำค้างใช้พื้นที่ในการปลูกยางพารามาก่อน จากนั้นก็ได้หันมาทด ลองปลูกผลไม้หลายชนิด อาทิ มังคุด และ ทุเรียน แต่เนื่องจากสภาพดินในสวนไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียน จึงทำให้ทุเรียนเริ่มทยอยตาย ประกอบกับทุเรียนเป็นไม้ผลที่ไม่ค่อยทนต่อโรคหลายโรค และได้ปลูกลองกองทดแทนทุเรียนแต่ราคาลองกองไม่ค่อยดีเนื่องจากมีการปลูกกันมากทำให้ราคาตกต่ำ

จึงได้ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง และพยายามศึกษาหาความรู้ในการปลูกผลไม้มาโดยตลอด ทั้งศึกษาตามตำรา และศึกษาจากผู้รู้ จนกระทั่งมาได้แนวคิดว่าน่าจะปลูกไม้ผลที่คนนิยม ตลาดมีความต้องการ เกษตรกรปลูกกันน้อย จึงคิดถึง "ส้มโชกุน"

นายอดิเรก เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกส้มโชกุน ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พอเห็นแนวทางและเข้าใจในวิธีการปลูกแล้ว เบื้องต้นก็ได้สั่งซื้อกิ่งตอนพันธุ์ส้มโชกุน จากอำเภอเบตง มาปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 600 ต้น ปลูกระยะ 4-6 เมตร กระทั่งปี 2546 ส้มที่ปลูกไว้ก็เริ่มทยอยออกผล และเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในปี 2547 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และความต้องการยังไม่เพียงพอของตลาดในจังหวัดตรัง

ต่อมาในปี 2549 ได้ขยายกิ่งพันธุ์เอง และได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 20 ไร่ จำนวน 1,600 ต้น และให้ผลผลิตเต็มที่ในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2554 และ 2555 ก็ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 70 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มียอดสั่งจองเข้ามาไม่เฉพาะในจังหวัดตรัง เท่านั้น แต่ยังขยายวงออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง ทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และสิงคโปร์ ก็มีออเดอร์เข้ามาด้วยเช่นกัน ทำให้บางช่วงส้มโชกุนที่สวนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

การผลิตส้มโชกุนที่ไร่วังน้ำค้าง จะเน้นคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษทุกชนิด 100% โดยผลผลิตส้มทั้งหมดทุกผลจะใช้มือสัมผัสส้มทุกผล เพื่อหาตำหนิและการทำลายของศัตรูพืช หากพบสิ่งผิดปกติหรือมีตำหนิและส้มไม่ได้ขนาดจะคัดออกเมื่อคัดผลส้มเสร็จ ก็จะลงเครื่องล้างทำความสะอาด คัดขนาด แล้วติดเครื่องหมายการค้า เพื่อบอกแหล่งที่มาของส้มจากนั้นบรรจุภาชนะแล้วส่งจำหน่าย

การตลาดของส้มโชกุน ไร่วังน้ำค้าง เปิดจำหน่ายในตัวเมืองตรัง ที่หน้าบ้านเลขที่ 14/7 ถ.รักษ์จันทร์ ในเขตเทศบาลนครตรัง และมีวางจำหน่าย ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสันตรัง ห้างเซ็นทรัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้างเซ็นทรัลชิดลม กรุงเทพมหานคร โดยจำหน่ายปลีกตั้งแต่กิโลกรัม ละ 60-100 บาท ซึ่งทุกปีจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้น บางช่วงยังไม่เพียงพอ เพราะไม่เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ต่างประเทศก็เริ่มดีขึ้น และคาดว่าหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดส้มโชกุน น่าจะเปิดกว้างเข้าไปในกลุ่มประเทศสมาชิกได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางไร่ก็พร้อมที่จะพัฒนาทั้งด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนต่อไป

การปลูกส้มไม่ใช่เรื่องยาก แต่การดูแลรักษาส้มให้มีคุณภาพก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือดูแลตั้งแต่ขบวนการผลิตถึงขบวนการเก็บเกี่ยว ที่สำคัญคือทุกอย่างต้องทำด้วยใจรัก และสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษคือเกษตรกรที่จะปลูกส้มโชกุนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ต้องมีเงินทุน เทคโนโลยีพร้อม ต้องอาศัยประสบการณ์รอบด้าน รู้จักธรรมชาติ เพื่อจะได้ดูแลพืชของเราร่วมกับธรรมชาติ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งที่เกษตรกรต้องตระหนักไว้ คือคุณภาพของผลผลิต ต้องทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือสินค้าและต้องรักษาคุณภาพให้ดีอย่างต่อเนื่อง "ส้มโชกุน" จะต้องเจอทั้งโรคและศัตรู ที่จ้องเล่นงานนับ 10 ชนิด เริ่มตั้งแต่ "เพลี้ยไฟ" ต่อด้วย "แมงมวนเขียว"หรือ "แมงฉ่อง" พอส้มเริ่มติดลูก ก็ต้องเจอกับ "โรคส้มยิ้ม" ทำให้ผลปริแตก นอกจากนั้น ยังมี "ผีเสื้อมวนหวาน" ที่จะมาเล่นงานในช่วงกลางคืน รวมทั้ง "แมลงวันทอง" ที่เจาะผลส้มให้เน่าเสีย ตลอดจน "โรคราขาวขั้วส้ม" ที่ทำให้ผลแก่ร่วงก่อนกำหนด ไปถึง "โรคโคนเน่ารากเน่า" ในยามฝนตกชุก

ส้มโชกุน ไร่วังน้ำค้าง ได้ปฏิบัติตามหลักการจัดการสวนส้มที่ดีและเหมาะสม GAP พืช จนได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ Q จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผ่านการตรวจรับรองแปลงจากสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่ตลาดส่งออก โดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้ได้รับความนิยม และเป็นจุดเด่นที่ชัดเจน รวมทั้งปลอดภัยจากสารพิษ 100 % พร้อมทั้งยังมีการคิดค้นวิธีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติอีกด้วย ทำให้ส้มโชกุนไร่วังน้ำค้างได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ใดสนใจศึกษาดูงานการปลูกส้มโชกุนแบบปลอดสารพิษ และเลือกซื้อส้มสดๆ สามารถแวะมาเยือนไร่วังน้ำค้างได้ โดยเดินทางออกจากตัวเมืองตรัง มุ่งหน้าสู่อำเภอปะเหลียน ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร เมื่อผ่านอำเภอย่านตาขาว จะมีสามแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านหาดเลา (หากตรงไปจะเข้าสู่อำเภอปะเหลียน) ขับไปตามเส้นทางไปน้ำตกโตนเต๊ะ ประมาณ 13 กิโลเมตรจะเจอสามแยกเลี้ยวซ้าย จะมีป้ายไร่วังน้ำค้างบอกไว้อย่างชัดเจน เส้นทางค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่รับรองว่าคุ้มค่ากับการมาเยี่ยมชมอย่างแน่นอน ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ (075) 203228 หรือ (087) 2715052เรียบเรียงโดย : เหมือนฝัน สลัดทุกข์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อดิเรก คงวิทยา. สัมภาษณ์ , 18 ตุลาคม 2556
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×