ข้าว
วงจรข้าว
วิธีการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์
07 กันยายน 2552
31,473
อ.ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรบ้านแสงจันทร์ ม.7 ต.สนามชัย อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทำเกษตรกรรมธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเองไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ธรรมชาติในแปลงไร่นา สวนผสม แนะนำการทำปุ๋ยเพื่อนำไปบำรุงนาข้า พืชไม้ผล สูตรปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง


อุปกรณ์การทำปุ๋ย
1.ปุ๋ยคอก(จากมูลสัตว์) จำนวน 100 กิโลกรัม 4 ถุงปุ๋ย
2.แกลบดำ จำนวน 100 กิโลกรัม 4 ถุงปุ๋ย
3.รำละเอียด 5-10 กิโลกรัม
4.ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (น้ำหมักชีวภาพ) จำนวน 2 ลิตร
5.กากน้ำตาล จำนวน 2 ลิตร
6.น้ำ (ถ้าเป็นน้ำประปาควรตั้งทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อให้กลิ่นคลอรีนระเหย) ใช้ จำนวน 25-30 ลิตร
7.บัวรดน้ำ ขนาด 20 ลิตร
8.ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร 1 ใบ

วิธีการทำ
1.เตรียมสถานที่ ใช้ลานที่มีพื้นเสมอกันเป็นที่ผสม
2.เทวัสดุ ในข้อ 1,2,3 กองรวมกัน บนลานที่ผสมปุ๋ย
3.ผสมวัสดุ 4,5,6 ผสมลงในถัง คนให้เข้ากัน
4.ใช้บัวรดน้ำ ตักน้ำที่ผสมแล้ว รดลงกองปุ๋ย แล้วคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันกลับไปมา จนหมดน้ำที่ผสมไว้ ใช้มือบีบดู ถ้าเป็นก้อน ไม่มีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือ ก็เป็นอันใช้ได้
5.ทำกองปุ๋ยเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูงไม่เกิน 1 ฟุต (ถ้าสูงมากจะเกิดความร้อนจะทำให้จุลินทรีย์ตาย) คลุมด้วยกระสอบป่าน หรือกระสอบปุ๋ยทิ้งไว้ในที่ร่ม 48 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ได้

การนำไปใช้
1.ในนาข้าว ควรหว่านก่อนทำการไถกลับ หรือหว่านขณะมีน้ำขัง ในอัตราส่วน 400 กิโลกรัม ต่อไร่ ประโยชน์ จะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโต ผลผลิตดี ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย
2..ไม้ผล ควรใส่ โดยขุดรอบทรงพุ่ม 1 หน้าจอบ และใช้ดินเก่ากลบ ในอัตราส่วนพอประมาณ
ประโยชน์ ใช้แทนปุ๋ย รองก้นหลุมก่อนปลูกไม้ผล ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ลดต้นทุน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไพรัตน์ ชื่นศรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×