พืชเศรษฐกิจ
ยางพารา
สรุป สถานการณ์ราคายางพารา (6 มี.ค.57)
06 มีนาคม 2557
1,166
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ ประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5 โดยประเทศไทยยังคงได้เปรียบในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน ยนต์ อย่างไรก็ตามก็ต้องพยายามยกระดับความสามารถเพื่อรักษาการเป็นฐานการผลิตหลัก ของภูมิภาคอาเซียน
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดหาดใหญ่ สัปดาห์นี้ 61.67 บาท/กิโลกรัม

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ ประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5 โดยประเทศไทยยังคงได้เปรียบในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ตามก็ต้องพยายามยกระดับความสามารถเพื่อรักษาการเป็นฐานการผลิตหลัก ของภูมิภาคอาเซียน

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนปี 2556 นั้น ไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตสูงสุดที่ 2.46 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 คิดเป็นร้อยละ 55 ของการผลิตในอาเซียน รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซียผลิตได้ 1.21 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 27 ของการผลิตในภูมิภาค


ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.82 บาท ลดลงจาก 61.47 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.05 บาท หรือร้อยละ 1.06

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.32 บาท ลดลงจาก 60.97 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.65 บาท หรือร้อยละ 1.07

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.82 บาท ลดลงจาก 60.47 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.65 บาท หรือร้อยละ 1.07

4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.79 บาท ลดลงจาก 31.39 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.60 บาท หรือร้อยละ 1.91

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.99 บาท ลดลงจาก 26.81 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.18 บาท หรือร้อยละ 0.67

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.48 บาท ลดลงจาก 57.20 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือร้อยละ 0.49

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ


ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมีนาคม 2557

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.20 บาท ลดลงจาก 73.01 บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.81 บาทหรือร้อยละ 2.48

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.05 บาท ลดลงจาก 71.99 บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.94 บาทหรือร้อยละ 2.69

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.35 บาท ลดลงจาก 48.15 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.80 บาท หรือร้อยละ 1.66


ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.95 บาท ลดลงจาก 72.89 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.94 บาท หรือร้อยละ 2.66

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.80 บาท ลดลงจาก 71.74 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.94 บาท หรือร้อยละ 2.70

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.10 บาท ลดลงจาก 47.90 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.80 บาท หรือร้อยละ 1.67

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ปี 2557 จีนเพิ่มการใช้ยาง

Sunny Song ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Rubber Industry Association) เปิดเผยว่า ปี 2557 ความต้องการใช้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber: NR) ของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 หรือคิดเป็นปริมาณ 3.95 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber: SR) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 หรือคิดเป็นปริมาณ 4.35 ล้านตัน เนื่องจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีน (China Association of Automobile Manufacturers) คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ยางพารามากที่ สุดของจีนจะขยายตัวในปี 2557 ร้อยละ 8-10 นอกจากนี้ Kamarul Baharain bin Basir เลขาธิการของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ(Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2557 จีนมีแนวโน้มที่จะนำเข้ายางพาราประมาณ 4.26 ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา


ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมีนาคม 2557

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 213.13 เซนต์สหรัฐฯ (68.91 บาท) ลดลงจาก 220.87 เซนต์สหรัฐฯ (71.40 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 7.74 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 3.50

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 214.48 เยน (67.41 บาท) ลดลงจาก 225.78 เยน (71.02 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 11.30 เยน หรือร้อยละ 5.00


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(วันที่ 6 มีค.57)
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×