ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
ปุ๋ยน้ำหมักเศษปลา สูตรเพิ่มขนาดผลผลิต
03 พฤศจิกายน 2558
41,846
เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษหรือเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี เพราะน้ำหมักชีวภาพจากปลา เป็นการนำเอาวัตถุดิบ นั่นคือปลา ตามชุมชนมีอยู่มากมาย ไม่ใช่เฉพาะปลาเท่านั้นแต่ถ้าเกษตรกรมีเศษปลา ก้างปลา ที่อาจจะเหลือจากการจำหน่ายของแม่ค้า ก็สามารถนำมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรปลาได้เช่นกัน น้ำหมักปลาใช้ได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ก็ทำให้ติดผลดก ผลใหญ่ให้ผลผลิตมาก หากนำไปใช้กับนาข้าวก็จะเป็นฮอร์โมน เร่งการเจริญเติบโตและรวงใหญ่ได้ผลผลิตมากเช่นกัน
++ วัสดุ - อุปกรณ์ ++

1.เศษปลา จำนวน 30 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล จำนวน 25 กิโลกรัม

3.เปลือกสับปะรด จำนวน 5 กิโลกรัม

4.น้ำหมักจุลินทรีย์ EM จำนวน 1 ลิตร

5 น้ำเปล่า จำนวน 50 ลิตร

6.ผัก,ผลไม้ จำนวน 5 กิโลกรัม

7.ถังเปล่าขนาด 150 ลิตรแบบมีฝาปิด จำนวน 1 ถัง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วีระ กลิ่นกุหลาบ, บ้านเลขที่ 184 บ้านลองลำปาง หมู่ที่ 8 ตงไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×