พืชไร่
มันเทศ
ข้าวเกรียบมันเทศ สูตรเด็ด อร่อยสำเร็จรูป กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบ้านบุเปือย
25 กุมภาพันธ์ 2557
17,422
จากปัญหาผลผลิตมันเทศล้นตลาดจนราคาตกต่ำ จากเดิม กก.ละ 10-15 บาท ลดลงมาเพียง กก.ละ 1 บาท และเพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการตลาด ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันคิดค้นหาแนวทางการแปรรูปมันเทศเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและแก้ปัญหาผลผลิตขายได้ราคาตกต่ำ จนมาลงตัวที่ข้าวเกรียบมันเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณอำนาจ พุดผา ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ให้ข้อมูลกับ จนท.Farmer info. กล่าวว่า ในอดีตเกษตรกรชาวตำบลบุเปือยทำการเพาะปลูกมันเทศ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน แต่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดจนราคาตกต่ำ เกษตรกรในชุมชนจึงหาแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยตกลงกันว่าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมันเทศที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกลายมาเป็นขนมขบเคี้ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ สดจากไร่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีสีสันและลวดลายตามธรรมชาติที่โดดเด่นสวยงามโดยไม่ผสมสารเคมีสังเคราะห์ใดๆ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเผยแพร่สูตรและกรรมวิธีในการผลิตไว้ให้เป็นวิทยาทาน ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อำนาจ พุดผา, สัมภาษณ์. 17 ธันวาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×