หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ชิมสับปะรดนางแลหวาน แก้ปัญหาผลผลิตราคาตกที่เชียงราย
19 มกราคม 2559
2,983
ตำบลนางแลนับว่าเป็นตำบลที่ปลูกสับปะรดพันธุ์นางแลและภูแล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย สับปะรดพันธุ์นางแลเป็นสับปะรดพันธุ์ที่ปลูกมากนานนับ 50 ปี มีผู้นำสับปะรดมาจากเมืองจีน ภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิหนาว ในหน้าหนาวดินมีความอุดมสมบูรณ์มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี ทำให้สับปะรดมีความหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองฉ่ำ จึงเป็นที่มาของ สับปะรด รสเลิศ ขนาดพอเหมาะที่รู้จักกันในนามของ "สับปะรดนางแล ราชินิแห่งผลไม้" ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุดเด่นรสชาติอร่อย หอมหวาน และเนื้อฉ่ำ ผู้บริโภคนิยมรับประทาน นับเป็นตัวกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่แห่ปลูกเป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงกลไกการตลาด สุดท้ายชาวไร่ก็เผชิญปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ ดังพืชผลอีกหลายชนิดที่ปลูกในบ้านเรา
ปัจจุบันจึงได้มีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดบางกลุ่มโดยเฉพาะสวนรัตนา ของคุณรัตนาวดี ทากัน เจ้าของสวนผู้ปลูกสับปะรดนางแลมานานกว่า 10 ปี ที่นอกจากจะจำหน่ายสับปะรดผลสดแล้วยังมีการนำมาแปรรูปตามกระบวนการการถนอมอาหารต่างๆ เช่น วุ้นสับปะรดนางแล,สับปะรดกวน,น้ำสับปะรด,เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าขายได้ดีและขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

สับปะรดนางแล สวนรุ่งรัตนา ตั้งอยู่เขตพื้นที่ บ้านนางแลหมู่ที่13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายมาทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร นับว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายสับปะรด,แปรรูปสับปะรด ที่ได้มาตรฐาน รับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (GAP พืช) พ.ศ. 2547 รหัสรับรอง กษ 03-02-3618-8007-138 รหัสแปลง 570104-138-0196 พื้นที่ 7 ไร่ ,รหัสแปลง 570104-138-0137 พื้นที่ 3 ไร่

โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวใช้ในการปลูกสับปะรดภูแล ที่ปราศจากการใช้สารเคมี สับปะรดภูแล สวนรุ่งรัตนา สามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ลักษณะผลเล็ก เนื้อสีทอง กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานง่าย สำหรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่สนใจนำสินค้าไปบริโภคและจำหน่ายเรามีป้ายตัวแทนใบรับรองคุณภาพให้ทันทีที่ท่านได้สั่งสินค้าของเรา หรือท่านใดต้องการเยี่ยมชมสวนเราก็สามารถพาท่านเที่ยวชมได้ชิมสับปะรดหวานๆ ที่ท่านจะประทับใจ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รัตนาวดี ทากัน.สัมภาษณ์,20 กุมภาพันธ์ 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×