หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด จ.เชียงราย
19 มกราคม 2559
5,173
การเสาะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น พร้อมทั้งหาทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้มาสู่ชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจที่หลายๆชุมชนสามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จมาแล้วนักต่อนักโดยรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น แต่สำหรับ "แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" แม้จะมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลาย และเป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวแบบอื่นๆ เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรไทยมักจะเพาะปลูกพืชผลเพื่อยังชีพ หรือผลิตแล้วส่งขายให้พ่อค้าคนกลางเสียมากกว่า วันนี้เราจึงเล็งเห็นว่าพื้นที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในรสชาติของ "สับปะรดนางแล" ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ไม่มีใครเหมือน
ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากสับปะรด แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน โดยคุณวิรัตน์ จันเลน ประธานศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้เชิญชวนแวะ ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรดซึ่งรับรองว่าท่านได้พบอะไรที่เป็นสับปะรดแน่นอน และท่านจะตะลึงแทบไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดเพียงหนึ่งลูก มีสรรพคุณทางมากกว่าที่ตาเห็น อีกทั้งสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด


คุณวิรัตน์ จันเลน ประธานศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวว่าสับปะรดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของ จ.เชียงราย เกษตรกรปลูกกันมากนับหมื่นไร่ พันธุ์ที่นิยมและเป็นที่รู้จักของนักบริโภคมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์นางแล รสชาติหอมหวาน เนื้อเหลืองฉ่ำ ผลโต ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี ส่วนพันธุ์ภูแลเป็นพันธุ์ภูเก็ตที่มีผู้นำมาปลูกในพื้นที่ ต.นางแล จนกลายพันธุ์ มีความกรอบเหมือนพันธุ์ภูเก็ต แต่หวานฉ่ำเหมือนพันธุ์นางแล ผลขนาดเล็กเหมาะที่จะบริโภคพออิ่ม ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี แหล่งปลูกอยู่ที่ ต.นางแล ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย


โดยมีตลาดส่งออกที่น่าสนใจ คือ ญี่ปุ่น และปัจจุบันหมู่บ้านสับปะรดของเรามีผู้เข้าชมไม่ขาดสาย เพราะเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ เมื่อปี 2547 เรารับทัวร์ฝรั่งเป็นพันกลุ่ม หลังจากนั้นมาก็รับนักศึกษาที่อยากเข้ามาเรียนรู้จากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ และจากหลายๆที่ที่มาศึกษาดูงานกับเรา อีกทั้งเรายังทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันราชภัฏ ทำเรื่องของกระดาษใบสับปะรด ซึ่งเป็นงานที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน เราเปิดให้เรียนรู้วิธีการทำด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องสำอางจากสับปะรด (ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย) อาจพูดได้ว่าสับปะรดหนึ่งผลสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน คนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะมาเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชน และการทำเกษตรกรรม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัตน์ จันเลน.สัมภาษณ์,30 มกราคม 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×