หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
สวนผักออร์แกนิก ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ ต.น้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
15 มกราคม 2559
8,695
วังน้ำเขียว แหล่งโอโซนอันดับที่ 7 ของโลก ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ตากอากาศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายที่น่าสนใจ รวมถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ของคุณอำนาจ หมายยอดกลาง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษวังน้ำเขียว ต.น้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษวังน้ำเขียว แห่งนี้ มีผู้นำศูนย์เรียนรู้ ชื่อ คุณอำนาจ หมายยอดกลาง พร้อมทีมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรไร้สารพิษอีกหลายคน พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรและนักท่องเที่ยวทั้งหลายด้วยความเต็มใจ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ มีผลผลิตพืชผักผลไม้เมืองหนาวไร้สารพิษ หลากหลายชนิด มากกว่า 10,000 กิโลกรัมต่อเดือน และยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเป็นฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ดังนี้1.ฐานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

2.ฐานการทำเตาเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ ใช้ในการไล่แมลง

3.ฐานการทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน

4.ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ

5.สอนแนวคิดเรื่องการกินอาหารปลอดภัย และ สอนการทำโยคะบำบัด

6.ลงแปลงปฏิบัติจริง ตามหลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์ออร์แกนิค
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อำนาจ หมายยอดกลาง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษวังน้ำเขียว ต.น้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×