หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
สวนท่านขุนเจริญ แก้วมังกรออร์แกนิกส์
19 มกราคม 2559
3,983
แก้วมังกรออร์แกนิกส์ คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดสารพิษ 100% เป็นสวน ?แก้วมังกร? แห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนจากนากุ้งร้าง พัฒนา ฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจ โรคระบาด ต้นทุนสูง และสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน จนกลายมาเป็นสวนแก้วมังกรปลอดสารพิษมาตรฐานการส่งออก
คุณประยูร เจริญขุน เจ้าของสวนท่านขุนเจริญ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานไร้สารพิษ หมู่ 9 ต.ท่าพระยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตนเองเป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกสวนแห่งนี้ ตั้งแต่เมื่อปี 2550 ด้วยการเปลี่ยนนากุ้งร้าง จำนวน 5 ไร่ มาเป็นสวนแก้วมังกรแบบผสมผสาน โดยการปลูกแก้วมังกรตามคันนากุ้ง เลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองไว้ริมสวนเพื่อนำขี้หมูมาเป็นปุ๋ยชั้นดี อีกทั้งยังปลูกขนุนตามแนวรั้ว ปลูกละมุดแซมขอบบ่อ และเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน สามารรถสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยรายได้หลักมาจากแก้วมังกร เนื่องด้วยแก้วมังกรของสวนท่านขุนเจริญ เป็นแก้วมังกรที่ปลอดจากสารพิษ สารเคมี ผิวสวย ลูกใหญ่ รสหวานจัด ราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ 60-80 บาท ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา เพราะแก้วมังกรที่สวนแห่งนี้ได้รับรางวัลการันตี ว่าเป็นแก้วมังกรออร์แกนิกส์แห่งแรกของเมืองนครฯ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประยูร เจริญขุน. สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×