หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
บ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้ชีวิตชาวสวนและการผลิตพืชปลอดสารพิษ
19 มกราคม 2559
13,516
ทุกบ้านในชุมชนบัวเทิงจะปลูกพืชผักสมุนไพร ผักสวนครัว รั้วกินได้ เช่น พริก หอม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ถั่ว แตงกวา กระเทียม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพืชอายุสั้น เน้นปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ได้ทานอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ จนมีคำขวัญว่าทุกครัวเรือนจะมีตู้เย็นข้างบ้าน มีพยาบาลข้างครัว ทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ย ซึ่งการมีตู้เย็นข้างบ้าน หมายถึงการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ไว้ภายในบริเวณบ้าน สามารถนำมาประกอบอาหารได้ มีพยาบาลข้างครัว หมายถึงการปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใช้เป็นยารักษาโรคพื้นฐาน ทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ย มีความหมายว่า ทุกบ้านจะสร้างโรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ เอาไว้ใช้สำหรับปรับสภาพดินบำรุงพืชเพื่อลดใช้ปุ๋ยเคมี
บ้านบัวเทิง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ในเขตรอยต่ออำเภอวารินชำราบ สภาพพื้นที่อยู่ติดฝั่งลำน้ำมูลจึงมีแหล่งน้ำที่ดีเหมาะสมกับการทำการเกษตร

การเที่ยวชมชุมชนบ้านบัวเทิง

1. สวนพ่อประสิทธิ์ หรือ คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว ชม ชิม ช้อปส้มโอพันธ์ทองดีนครปฐม ลูกใหญ่ เนื้อดี และยังมีเทคนิคการปลูกการดูแลส้มโอให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้

- ศึกษาเรียนรู้การทำสวนดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นไม้เมืองหนาวที่นำมาปลูกในอีสานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศดอกขนาดใหญ่ จากการประกวดระดับจังหวัดในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับทุกปี ซึ่งการทำสวนดอกเบญจมาศเพียงอย่างเดียวก็สร้างรายได้เข้าชุมชนมากกว่าปีละหลายแสนบาท

- เรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้ายักษ์ ในเครือหนึ่งจะมี 20-22 หวี หวีหนึ่ง ๆ ให้ลูกมากกว่า 20 ลูก ลูกใหญ่ รสหวาน ที่สำคัญคือหน่อกล้วยในสวนของพ่อประสิทธิ์ยังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก ขายได้มากกว่าปีละ 20,000 บาท เรียกว่าผลิตไม่ทันขายกันเลยทีเดียว

- สวนสมุนไพร ที่ปลูกไว้เพื่อใช้ทำอาหาร หรือสมุนไพรที่ทำยาป้องกัน กำจัด แมลงหนอนเพลี้ย แทนยาฆ่าแมลง เช่น บระเพ็ด ข่า ขิง ตะไคร้ สะเดา

2. สวนพุทรา 3 รส พ่อเป่ง หรือนายเป็ง ศรีสุข ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ซึ่งได้แนวคิดจากการไปดูงานที่จังหวัดนครปฐม ชื้อกิ่งพันธุ์มาปลูก นับเป็นผู้บุกเบิกการปลูกพุทรา 3 รสของบ้านบัวเทิง ปัจจุบันมีเกษตรกรในชุมชนสนใจปลูกกันมากขึ้น สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่าปีละ 20 ตัน จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20-35 บาท พุทรา 3 รส คือ รสหวาน เปี้ยว และรสฝาด และปัญหาของการปลูกพุทราคือ แมลงวันทอง และหนอนแดง แต่สามารถแก้ไขได้โดยการทำไฟล่อแมลงที่มีพัดลมดูดอากาศในเวลากลางคืน ส่วนแมลงวันทองที่จะหากินในเวลากลางวัน ก็จะใช้พลูป่า มาตำให้ละเอียด ผสมกับยาฆ่าแมลงวางไว้รอบๆ แปลงสวนก็กำจัดได้สิ้นซาก

3. สวนมะนาวพันธ์แป้นพวง ที่ลูกใหญ่ ผิวเกลี้ยงสวยให้น้ำมาก รวมเนื้อที่ที่ปลูกมะนาวในชุมชนมากกว่า 50 ไร่ รวมแล้วเกือบ 7,000 ต้น ท่านที่สนใจจะปลูกมะนาว ดูวิธีการปลูก ชื้อกิ่งพันธุ์มะนาวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเองได้เลย

4. สวนแก้วมังกร ของอาจารย์บัญญัติ มาลาหอม ปลูกแก้วมังกร 2 ไร่ แก้วมังกรของที่นี่ลูกใหญ่ รสหวาน ขนาดใหญ่ขายได้ถึง กก.ละ 50 บาท ปลูกพืชผักสวนครัว 2 งาน ทำเกษตรผสมผสานที่มีกล้วย สมุนไพร ทำสวนกฤษณา 2 ไร่ พืชที่ปลูก กล้วย อ้อย มะม่วง ชมพู่ ลิ้นจี่ มะกอก ทุเรียน สมุนไพรนานาชนิด และอาจารย์บัญญัติจะขยายที่ดินเพิ่มอีกกว่า 14 ไร่ เพื่อปลูกต้นกฤษณา และแก้วมังกร

ในสวนเกษตรทุกสวนจะมีถังน้ำหมักชีวภาพ กองปุ๋ยหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองและจำหน่าย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประสิทธิ์ บุญแก้ว. สัมภาษณ์, 31 มกราคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×