หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงฉลวย
19 มกราคม 2559
13,702
จันทบุรีจังหวัดชายฝั่งตะวันออกของไทยที่อยู่ห่างกรุงเทพฯ ไม่กี่ร้อยกิโล ขับรถไปตามเส้นทางจันทบุรี-แกลง เจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายไปทางคุ้งวิมาน-หาดเจ้าหลาว ประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกตป้ายขนาดใหญ่ริมทางเพื่อบอกปากทางเข้าสวน ซึ่งเป็นซอยเล็กๆ ตรงเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีป้ายติดปากทางเข้าสวนว่า "สวนลุงฉลวย" ยินดีต้อนรับ ซึ่งลุงฉลวย จันทแสง เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ช่วงหน้าผลไม้ออกผลเมื่อเดินเข้าไปภายในสวนจะพบความร่มรื่นของไม้ผลนานาชนิด ทั้ง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ที่กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเงาะมีสีแดงอร่ามเต็มทุกต้น เช่นเดียวกับลองกองที่เริ่มสุกงอมพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้ทันที ระหว่างเดินชมสวนจะเห็นพืชสมุนไพรนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นพริกไทย พริกขี้หนูสวน กระวาน โหระพา ข่า ตะไคร้ ปลูกแซมระหว่างไม้ผลเต็มไปหมด
"ลุงฉลวย เกษตรกรดีเด่นแห่งเมืองจันทบุรี มีทุกวันนี้ เพราะเดินตามรอยพ่อ"

ฉลวย จันทแสง ปราชญ์เกษตรในวัยใกล้ 70 ปี ย้อนอดีตให้ฟังระหว่างพาเยี่ยมชมสวน ก่อนพบทางสว่างด้วยการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรแบบยั่งยืน ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก หลังต้องประสบปัญหาและต่อสู้กับ การทำเกษตรบนผืนดินที่ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืช แต่เนื่องจากไม่มีความรู้จึงทำให้ต้องอาศัยสารเคมีเข้าช่วยและอาศัยการทำเกษตรแบบลองผิดลองถูกมานานกว่าครึ่งชีวิตหลังจากโค่นต้นยางพาราระยะแรกจะปลูกทุเรียนอย่างเดียว เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งช่วงแรกก็ดีเพราะเราใช้สารเคมี มีทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดศัตรูพืช แต่พอผ่านไปเป็น 10 ปี สารเคมีก็ออกฤทธิ์ทำให้ดินเริ่มเสื่อมโทรม ส่งผลให้ทุเรียนก็เป็นโรครากเน่า โคนเน่า ผลผลิตจึงเสียหาย

ในปี 2544 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ชื่องาน "เกษตรยั่งยืน พลิกฟื้นวิถีไทย" โดยการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาพึ่งพาตนเองด้วยวิธีต่างๆ พอได้ฟังการเสวนาจึงเห็นด้วย และได้ข้อคิด ปัจจุบันลุงฉลวยและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่พื้นที่ทำกินของตนเอง ซึ่งปลูกไม้ผลที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ รวมถึงพืชผักสวนครัวเกือบทุกชนิด เรียกว่าทำกับข้าว ครั้งหนึ่งแค่วิ่งออกมานอกบ้านไม่กี่ก้าวก็ได้ผักได้พริกเครื่องเทศเครื่องปรุง ไปซื้อแค่เนื้อในตลาดก็มีกินแล้ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฉลวย จันทแสง . สัมภาษณ์ ,27 มกราคม 2557
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×