สมุนไพร
มะนาว
การใช้น้ำส้มควันไม้ บังคับมะนาวให้มีผลผลิตนอกฤดู
30 พฤษภาคม 2557
26,783
น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบมากมาย มีการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง อย่างได้ผล นอกจากนี้ ยังมีการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ทั้งยังนำไปใช้บังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดูได้อีกด้วย
ฤดูการให้ผลผลิตและความสำคัญในการผลิตมะนาวนอกฤดู : ปกติมะนาวมีผลผลิตได้ตลอดปี แต่จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน เมื่อปริมาณของผลมะนาว ที่ผลิตได้มีจำนวนมากจึงทำให้ราคา ที่เกษตรกรจำหน่ายได้ตกต่ำลงอย่างมากจนเกือบไม่มีราคา และราคาของผลมะนาวจะเริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย หรือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปและมีราคาสูงที่สุด ในช่วง ระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า "มะนาวหน้าแล้ง"


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปิยะทัศน์ ทัศนิยม 30 ม. 1 ต. โนนกลาง อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×