ไม้ประดับ
ชวนชม
สูตรดินผสมสำหรับการเพาะปลูกไม้กระถาง
17 มกราคม 2557
3,336
คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง บ้านหนองหออำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกษตรกรผู้ชำนาญการด้านการเพาะปลูกไม้ดอกไ้ม้ประดับกระถาง ได้เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและผู้คนทั่วไป ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคล และไม้หัวชนิดต่างๆ ในกระถาง ให้เจริญเติบโตดี ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ โดยครั้งนี้ได้แนะนำสูตรดินผสมที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกระถางไว้ดังนี้
++ สูตรดินผสม ++

ส่วนผสม : ปุ๋ยคอก 1 ถัง + แกลบหมัก 1 ถัง + ขี้เลื่อย 1 ถัง + ดินทราย 1 ถัง + น้ำ 1 ถัง ผสมน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรเร่งราก เร่งดอก 2 ฝา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อรทัย แก้ววงศ์ษา. ศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง บ้านหนองหอ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×