ไม้ประดับ
กล้วยไม้
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่าให้เจริญเติบโตดี ด้วยวิธีชีวภาพ
16 มกราคม 2557
27,901
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่าแบบชีวภาพและจำลองภายในสวนโสภากล้วยไม้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิต จากราคาปุ๋ยกล้วยไม้ที่แพงขึ้นทุกวันได้เป็นอย่างดี ทั้งยังให้ผลดีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ป่าอย่างเป็นที่น่าพอใจ ด้วยแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
++ ชนิดของเครื่องปลูก ++

วัสดุที่เราจะใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกกล้วยไม้เป็นที่เก็บอาหาร เก็บความชื้นหรืออาหารของกล้วยไม้ เพื่อให้รากของกล้วยไม้เกาะ ลำต้นจะตั้งตัวอยู่ได้ เครื่องปลูกที่เหมาะสมกับลักษณะการเจริญเติบโตของรากกล้วยไม้จะทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงสมบูรณ์ เครื่องปลูกที่นิยมใช้มีดังนี้

1.กาบมะพร้าว เป็นเครื่องปลูกที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นเครื่องปลูกที่ได้ความชื้นสูง เหมาะสำหรับกล้วยไม้ที่ปลูกใหม่ เพราะจะทำให้ตั้งตัวเร็ว จึงทำให้กล้วยไม้เจริญงอกงามเร็วกว่าปลูกด้วยเครื่องปลูกชนิดอื่นๆ

2.ถ่านไม้ สามารถหาง่าย ราคาไม่แพง คงทนถาวร ไม่เน่าเปื่อยผุพังง่าย อมน้ำได้ดีพอเหมาะไม่ชื้นแฉะเกินไป ยังช่วยดูดกลิ่นที่เน่าเสียและทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ภายในสวนได้

3.เศษอิฐหักและกระถางดินเผาแตก ใช้เป็นเครื่องปลูกร่วมกับกาบมะพร้าว ถ่านป่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ด้านล่างภาชนะปลูกโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและช่วยในการระบายน้ำในกระถางได้ดีขึ้น

4.ท่อนเปลือกไม้ หรือต้นไม้ใหญ่ เหมาะสำหรับกล้วยไม้รากอากาศที่ต้องการร่มเงาแต่ไม่ต้องการความชื้นสูง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
โสภา ตุ้มทอง. เลขที่ 54 ม.15 บ.หนองแวง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×