พืชผัก
ขึ้นฉ่าย
ปลูกขึ้นฉ่ายปลอดภัยในพื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เสริมเฉียดแสน
03 เมษายน 2557
91,816
คุณสมพร พิมพ์หล่อ เกษตรกรผู้มีความชำนาญ ในการปลูกขึ้นฉ่ายหรือตั้งโอ๋มานานปี แห่งอำเภอม่้วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ได้ทำการปลูกขึ้นฉ่ายไว้เป็นพืชเสริมรายได้ ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกเป็นแปลงขนาด กว้าง 1.50 ยาว
20 เมตร ได้ 29 แปลง สามารถผลิตผลผลิตได้เฉลี่ย 50 กก./แปลง รวมผลผลิตต่อพื้นที่การปลูกแบบปีเว้นปี ได้สูงถึง 1,450 กก./ไร่ ได้แนะนำวิธีการปลูกขึ้นฉ่ายแบบปลอดภัย สร้างรายได้ปีละแสน ไว้เป็นแนวทางในการผลิตขึ้นฉ่ายให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้
เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง คุึณสมพร จึงปลูกขึ้นฉ่ายด้วยวิธีการเพาะกล้า

++ การปลูกขึ้นฉ่าย ++

การเตรียมดิน : ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7 วัน จากนั้น ไถพรวน 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ ก่อนจะยกร่องแปลงปลูกให้มีความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 30 เซนติเมตร หรือ ยาวตามขนาดของพื้นที่

การเพาะเมล็ด :

- เตรียมแปลงกล้า ยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

- ตีดินให้สม่ำเสมอ ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว ทำการหว่านเมล็ดได้เลย ดูแลรดน้ำ สังเกตจากหน้าดินถ้าดินยังชื้นอยู่ไม่ต้องรด แต่ถ้าหน้าดินแห้งให้รดได้เลย หรือรอน้ำฝนตามฤดูกาล

- เตรียมแปลงสำหรับเพาะกล้าประมาณ 4 แปลง ใช้เมล็ดพันธุ์รวมประมาณ 1.5 กิโลกรัม

- หลังหว่านเมล็ดประมาณ 10 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอก

- เมื่อต้นกล้าอายุ 17 วัน ใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 1.5 ถังสี / แปลง

- ครบอายุกล้า 40 วัน จะมีความสูงประมาณ 3-4 นิ้ว จึงสามารถย้ายลงแปลงปลูกได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณสมพร พิมพ์หล่อ หมู่ 5 บ้านหนองยอ ตำบลหนองไข่มุก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×