พืชผัก
ขึ้นฉ่าย
ปลูกขึ้นฉ่ายปลอดภัยในพื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เสริมเฉียดแสน
03 เมษายน 2557
75,529
คุณสมพร พิมพ์หล่อ เกษตรกรผู้มีความชำนาญ ในการปลูกขึ้นฉ่ายหรือตั้งโอ๋มานานปี แห่งอำเภอม่้วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ได้ทำการปลูกขึ้นฉ่ายไว้เป็นพืชเสริมรายได้ ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกเป็นแปลงขนาด กว้าง 1.50 ยาว
20 เมตร ได้ 29 แปลง สามารถผลิตผลผลิตได้เฉลี่ย 50 กก./แปลง รวมผลผลิตต่อพื้นที่การปลูกแบบปีเว้นปี ได้สูงถึง 1,450 กก./ไร่ ได้แนะนำวิธีการปลูกขึ้นฉ่ายแบบปลอดภัย สร้างรายได้ปีละแสน ไว้เป็นแนวทางในการผลิตขึ้นฉ่ายให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้
เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง คุึณสมพร จึงปลูกขึ้นฉ่ายด้วยวิธีการเพาะกล้า ++ การปลูกขึ้นฉ่าย ++การเตรียมดิน : ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7 วัน จากนั้น ไถพรวน 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ ก่อนจะยกร่องแปลงปลูกให้มีความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 30 เซนติเมตร หรือ ยาวตามขนาดของพื้นที่

การเพาะเมล็ด :

- เตรียมแปลงกล้า ยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

- ตีดินให้สม่ำเสมอ ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว ทำการหว่านเมล็ดได้เลย ดูแลรดน้ำ สังเกตจากหน้าดินถ้าดินยังชื้นอยู่ไม่ต้องรด แต่ถ้าหน้าดินแห้งให้รดได้เลย หรือรอน้ำฝนตามฤดูกาล

- เตรียมแปลงสำหรับเพาะกล้าประมาณ 4 แปลง ใช้เมล็ดพันธุ์รวมประมาณ 1.5 กิโลกรัม

- หลังหว่านเมล็ดประมาณ 10 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอก

- เมื่อต้นกล้าอายุ 17 วัน ใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 1.5 ถังสี / แปลง

- ครบอายุกล้า 40 วัน จะมีความสูงประมาณ 3-4 นิ้ว จึงสามารถย้ายลงแปลงปลูกได้

การย้ายปลูก :

- ย้ายต้นกล้าลงปลูกแบบปักดำ ระยะห่าง 1-1 คืบ ปักดำไปเรื่อยๆ จนสุดแปลง

- หลังปลูก 1 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยคอกในปริมาณ 1.5 ถังสี/แปลง

- พรวนดินและดูแลวัชพืชตามปกติ

- ปลูกไปจนครบ 45 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
เพื่อให้ทันความต้องการของตลาด พี่สมพรต้องจ้างคนงานมาช่วยเก็บผักขึ้นฉ่าย ให้ค่าแรงวันละ 200 บาท

ผักขึ้นฉ่ายที่เก็บมาแล้ว ก็ต้องล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมมัด ชั่งกิโลส่งขายให้กับพ่อค้าต่อไป

ผลผลิตและตลาด :

- ผลผลิตต่อแปลงประมาณ 50 กิโลกรัม

- พื้นที่ 1 ไร่ ทำแปลงได้ 29 แปลง ผลผลิตประมาณ 1,450 กิโลกรัม/ไร่

- ผลผลิตออกช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ของทุกปี (ปลูกแบบปีเว้นปี)

- ตลาดสำคัญส่งขายที่ตลาดสดเจริญศรี อุบลราชธานี

- ขายหน้าสวนด้วย ราคาเดียวกัน

- เก็บขายเป็นมัดๆละ 1 กิโลกรัม ราคา 40-100 บาท แล้วแต่ฤดูกาล

เทคนิคการบำรุงดินเพิ่มผลผลิต :

- ใส่ปุ๋ยคอก และ ใส่แกลบดิบ ประมาณอย่างละ 2 กระสอบ/แปลง เพื่อเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุในดิน ตอนเตรียมแปลง หรือ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

---------------------- ^ ^ ------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณสมพร พิมพ์หล่อ หมู่ 5 บ้านหนองยอ ตำบลหนองไข่มุก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×