พืชผัก
พริกขี้หนู
ผลิตพริกอินทรีย์ส่งนอก แบบง่ายๆ สไตล์ คุณวิเชียร ชีช้าง
26 ธันวาคม 2556
13,040
เกษตรส่วนใหญ่ในบ้านก่อฮาง ปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจากการทำนา ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพริกแบบใช้สารเคมีเป็นหลัก เนื่องจากเห็นผลเร็ว สะดวกและง่ายต่อการใช้ ต่างจากคุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรผู้มีแนวคิดแนวคิดริเริ่มนำเอาสารชีวภาพมาใช้ในการปลูกพริก เนื่องจาก เดิมปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไป มีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาปราบศัตรูพืชจนกระทั่งสุขภาพเริ่มทรุดโทรมและต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากสารฆ่าแมลงและปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับราคาพริกที่จะถูกมากในช่วงนั้น ทำให้คุณวิเชียรปรับเปลี่ยนโดยการนำเอาชีวภาพเข้ามาใช้ หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่สำคัญขายพริกได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาท
(ส่งต่างประเทศ) ในขณะที่เพื่อนบ้านข้างเคียงขายได้ในราคากิโลกรัมละ 5-10 บาทเท่านั้น
คุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรผู้ผลิตพริกสดไร้สารพิษส่งต่างประเทศ จ.อุบลราชธานี

เดิมคุณวิเชียรเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากแต่งงานกับภรรยา ซึ่งเป็นคนอำเภอม่วงสามสิบ จึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อำเภอม่วงสามสิบเนื่องจากรักในอาชีพเกษตรกรรมและได้ที่ดินทำกินจากพ่อ-แม่ภรรยา จึงได้เริ่มทำการเกษตร แรกเริ่มทำนาเพียงอย่างเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เกษตรกรในแถบอำเภอม่วงสามสิบจะปลูกพริกกันเป็นส่วนใหญ่ จึงได้ปลูกพริกตามเขา แต่เมื่อปลูกแล้วกลับประสบปัญหาพริกราคาถูก และต้นทุนการการผลิตสูงเนื่องจากต้องอาศัยปุ๋ยเคมี และพริกมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรูรบกวนเยอะ และระหว่างนั้นได้มีโอกาสไปดูงานด้านการเกษตรทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เรื่องการผลิตพืชปลอดสาร เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จึงได้ทดลองปลูกพืชปลอดสารในช่วงแรก ทำได้ประมาณ 2-3 ปี เกิดความเชี่ยวชาญ จึงได้ทดลองปลูกพืชแบบไร้สารเคมี เนื่องจากห่วงใยในสุขภาพของบุตรและภรรยา เพราะทำสวนอยู่ข้างบ้านพักอาศัย ถ้ายังใช้สารเคมีต่อไป ไม่นานคงได้รับผลของการสะสมของสารเคมีในร่างกายไม่ช้าก็เร็ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณวิเชียร ชีช้าง อายุ : 66 ปี
ที่อยู่ : 47 หมู่ที่4 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×