เห็ด
เห็ดฟาง
การเตรียมเชื้อเห็ดฟางและการดูแลรักษา(ในโรงเรือน)
23 ธันวาคม 2556
22,222
การเตรียมเชื้อเห็ดและการหว่านเชื้อเห็ดฟางในโรงเรือน ควรเตรียมในตอนเช้าหลังจากอบเพิ่มอุณหภูมิ(อบฆ่้าเชื้อโรงเรือน)แล้ว โดยจะใช้เชื้อเห็ดฟาง 25 ก้อน ต่อการเพาะเห็ด 1 โรงเรือน
++ การผสมเชื้อเห็ดฟาง ++

วัสดุ :

1. เชื้อเห็ดฟาง 25 ก้อน

2. ผสมอาหารเห็ดถุงสีเหลือง ตรา 5 ดาว (หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป) จำนวน 3 กิโลกรัม

3. แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม

วิธีการทำ :

1. ยีหัวเชื้อเห็ดฟาง ออกเป็นเส้นฟูๆ จนมีลักษณะคล้ายหมูหยอง

2. ฉีกอาหารเห็ดถุงสีเหลือง ตรา 5 ดาว ทั้งหมดผสมใ้ห้เข้ากัน แล้ว ผสมแป้งข้าวเหนียวทั้งหมดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน **การใช้แป้งข้าวเหนียวจะทำให้ดอกเห็ดมีสีสวย สีนวลงาม

3. ผสมหัวเชื้อเห็ดลงไปในส่วนผสม ข้อ. 2
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สไว แก้วเคนมา. บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ต. โคกก่อง อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×