สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Knowledge : การใช้ดาวเรืองป้องกันกำจัดแมลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
03 มิถุนายน 2557 (14:20 น.)
พืช)สูตรการใช้ดาวเรืองกำจัดแมลง 1.หนอนใยผัก-หนอนผีเสื้อ-แมลงหวี่ขาว(น้ำคั้น15ลิตร+น้ำ5ลิตร)2.เพลี้ยต่างๆ (น้ำคั้น10ลิตร+น้ำ10ลิตร+สารจับใบ)
การใช้ดอกดาวเรืองป้องกันศัตรูพืชอย่างได้ผล
ทีมรักบ้านเกิด 03 มิถุนายน 2557
ศัตรูตัวฉกาจของพืช ไม่ว่าจะเป็น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ แมลงหวี่ขาว แมลงวันด้วงผปปีกแข็ง ตั๊กแตน ไส้เดือนฝอย นั้นในเรื่องของการกำจัด ถือได้ว่าเป็นต้นทุนของเกษตรกร ทั้งสิ้น
แชร์
15,202
จากการลงพื้นที่ โดยทีมงาน Famer Info จ.ขอนแก่น เพื่อพบ อ.ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการใช้ดาวเรืองป้องกันกำจัดศัตรปลูกพืชนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ แมลงศัตรูพืช ซึ่งจะเข้าไปทำลาย พืชต่าง ๆ ของเกษตรกรที่ปลูกไว้ และ ตัวเกษตรกรเองก็ต้องหาวิธีกำจัด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แนะนเรื่องของการใช้ดอกดาวเรื่องในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

++ วิธีการเตรียมดอกดาวเรื่องเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ++

วิธีใช้ 1 : นำดอกดาวเรืองมาคั้น กรองเอาแต่น้ำ จะได้สารเข้มข้นให้ไดปริมาณ 15 ลิตร ผสมน้ำสะอาดอีก 5 ลิตร ใช้กำจัดหนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ แมลงหวี่ขาวได้ผลดี

วิธีใช้ 2 : น้ำคันดอกดาวเรืองเข้มข้น 10 ลิตร ผสมน้ำสะอาดอีก 10 ลิตร ก่อนนำไปใช้ผสมน้ำสบู่ 1 ช้อนโต๊ะ(20ซีซี)เพื่อเป็นสารจับใบ ใช้กำจัดเพลี้ยต่างๆได้ผลดี

วิธีใช้ 3 : ปลูกต้นดาวเรืองร่วมกับการปลูกพืชหลัก สามารถป้องกันไส้เดือนฝอยและแมลงบางชนิดได้ โดยปลูกต้นดาวเรืองแซมตามแปลงผัก เป็นการขับไล่แมลงบางชนิด ดาวเรืองมีหลายพันธุ์

** ดาวเรืองดอกเล็กจะมีกลิ่นฉุนกว่าดอกใหญ่ ส่วนดอกใหญ่จะมีความเป็นพิษต่อแมลงมากกว่าดอกเล็ก

เรียบเรียงโดย : ดวงสมร นระทัด เจ้าหน้าที่ Famer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ประจำภาควิชา ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×