เห็ด
การจัดการเห็ด
การทำเตาอบเพิ่มอุณหภูมิจากถังน้ำมันเก่า(สำหรับเพาะเห็ดในโรงเรือน)
11 ธันวาคม 2556
13,739
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน ได้งบประมาณอุดหนุนจากสหกรณ์การเกษตรมา 50,000 บาท ก็แบ่งมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และให้สมาชิกกลุ่มได้ยืมเป็นทุนเพื่อประกอบกิจการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำเห็ดฟางตามบ้านของตนเอง เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน จนกระทั่งปัจจุบัน บ้านหนองจำนัก จัดว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางที่สำคัญขอจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการการทำเตาอบเพิ่มอุณหภูมิจากถังน้ำมันเก่า ไว้ดังนี้
++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

1.ถังน้ำมันเก่าขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง แบบที่มีฝาปิด

2.ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร จำนวน 3 ท่อ

3.สายยางพลาสติกขนาดพอดีกับปากท่อเพื่อต่อเชื่อมเข้าไปในโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อเป็นการอบเพิ่มอุณหภูมิ

4.เสาปูนเก่ารองก้นถังทำเป็นขาขึ้นมาสูงจากพื้นประมาณ 30-40 เซนติเมตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สไว แก้วเคนมา. บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ต. โคกก่อง อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
16-29°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
24-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×