เห็ด
เห็ดฟาง
การเตรียมวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน สูตรเพิ่มผลผลิต
23 ธันวาคม 2556
78,553
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน ได้งบประมาณอุดหนุนจากสหกรณ์การเกษตรมา 50,000 บาท ก็แบ่งมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และให้สมาชิกกลุ่มได้ยืมเป็นทุนเพื่อประกอบกิจการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำเห็ดฟางตามบ้านของตนเอง เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน จนกระทั่งปัจจุบัน บ้านหนองจำนัก จัดว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางที่สำคัญขอจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนไว้ ดังนี้
++ ส่วนผสมวัสดุเพาะห็ดฟางในโรงเรือน ++

1. มูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยคอก จำนวน 150 กิโลกรัม

2. รำละเอียด จำนวน 20 กิโลกรัม

3. อาหารหมักสำหรับเห็ดถุงสีแดง จำนวน 3 กิโลกรัม(3 ถุงๆละ 1 กิโลกรัม)

4. ยิปซั่ม จำนวน 2 กิโลกรัม

5. ถุงเงิน จำนวน 2 กิโลกรัม

6. ขี้กุ้ง จำนวน 2 กิโลกรัม

7. ปูนหอยสำหรับเห็ด จำนวน 2 กิโลกรัม

8. ปูนขาว จำนวน 2 กิโลกรัม

9. บีไลด์ จำนวน 2 กิโลกรัม

** ส่วนผสมทุกอย่าง สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป **
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สไว แก้วเคนมา. บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ต. โคกก่อง อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×