สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
เทคนิคการเลี้ยงปลานิลและกุ้งขาวแบบผสมผสาน
27 ตุลาคม 2560
422
ด้วยฐานะครอบครัวยากจนมากคุณพรชัย จึงจบการศึกษาเพียงแค่ประถมศึกษาชั้นปีที่6 ที่บ้านมีที่เพียง 6 งานเพื่อใช้อยู่อาศัยสำหรับครอบครัว เริ่มต้นทำงานตั้งแต่เด็กมีความสนใจการเลี้ยงปลาโดยเริ่มเลี้ยงปลาดุกเป็นอย่างแรกประมาณปีพ.ศ.2529 จากปลาดุกแล้วมาเลี้ยงปลานิล ในปีพ.ศ.2546 เริ่มตั้งชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหักได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหาต่างๆจะทำอย่างไรให้พวกเราอยู่รอดได้ ซึ่งได้ข้อคิดมากมายหนึ่งในนั้นคือเรามองเห็นเหตุเกษตรกรส่วนใหญ่ในทุกสาขามักจะตามกันเห็นใครเลี้ยงอะไรดีก็แห่ตามกันไปโดยไม่มีเหตุผล ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาเลี้ยงแบบนี้ขอแค่ตามๆกันไปตอนนั้นได้รับงบจากการศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอพานทองไปดูงานตามห้องเย็นต่างๆได้เห็นมุมมองและแนวคิดของนักธุรกิจว่าเขามองและคิดอย่างไร สิ่งหนึ่งคือเราทราบว่าตลาดส่งออกฝรั่งนิยมบริโภคปลาเนื้อขาว เนื้อขาวในความคิดของเราก็คือปลานิลนั่นเอง เราจึงกลับมาปรับกระบวนการผลิตจริงจังกับการเลี้ยงปลานิลมากขึ้น
การเลี้ยงปลานิลคู่กับกุ้งขาวเกิดมาจากความบังเอิญที่ระบบท่อน้ำเชื่อมถึงกันกุ้งขาวเข้าไปในบ่อปลานิล,บางครั้งเราเอาปลานิลเข้าไปบำบัดน้ำในบ่อกุ้งปรากฏว่าทั้งสองชนิดสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นโดยเริ่มเลี้ยงผสมผสานร่วมกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวประมาณ ปีพ.ศ.2550-2551 อัตราปลานิล 1ไร่จะอยู่ที่ 1,000-1,200 ตัว,กุ้งขาวจะอยู่ที่10,000-20,000 ตัว การเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลไม่ใช่ทุกพื้นที่ทำได้ปัจจุบันมีกฎหมายมาตรา 9 ห้ามเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืดถ้าผู้สนใจจะเลี้ยงจะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าพื้นที่ของเราสามารถเลี้ยงได้หรือไม่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พรชัย บัวประดิษฐ์
ที่อยู่ 24 หมู่ 2 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×