สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 10.10 Technique: สร้างความแข็งแรงให้ต้นฝรั่ง ด้วยการเด็ดยอด
23 ธันวาคม 2556 (10:10 น.)
พืช)ลดการฉีกขาดของกิ่งฝรั่ง เสริมความแข็งแรงของต้น ด้วยการเด็ดยอดและดอกออกครั้งละ1คืบ ทุกครั้งที่แตกยอดใหม่ ทำตั้งแต่เริ่มปลูก-อายุ 1 ปี
สร้างความแข็งแรงให้ต้นฝรั่ง โดยไม่พึ่งไม้ค้ำยัน
ทีมรักบ้านเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2557
ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่มีลำต้นขนาดกลาง มีิ่กิ่งก้านยาว ออกลูกตามกิ่งก้าน เมื่อฝรั่งติดผลมากๆ ปัญหาที่ตามมาก็คือการเกิดกิ่งฉีกขาด สร้างความเสียหายให้กับต้นจนอาจกระทบต่อการให้ผลผลิตได้ ดังนั้นเกษตรกรส่วนมากจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ไม้ค้ำยันกิ่งไว้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการที่ยุ่งยากแล้ว ยังเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย
แชร์
3,908
แต่คุณละออง ศาลา เจ้าของสวนฝรั่งคุณยาย แห่ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกฝรั่งแป้นกลมสาลี่ ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ถึงเทคนิคการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นฝรั่ง โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่ง และไม่มีปัญหาในเรื่องของกิ่งต้นฝรั่งฉีกขาดเสียหายด้วย
วิธีการ : ทุกครั้งที่ต้นฝรั่งแตกยอดใหม่ขึ้นมา มีความยาวประมาณ 1 คืบ ให้เด็ดยอดและเด็ดดอกฝรั่งทิ้งทั้งหมด ทุกครั้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต้นฝรั่งอายุครบ 1 ปี จึงเริ่มไว้ดอกและให้ออกผลผลิต วิธีนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นฝรั่งเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาทางด้านข้างดีขึ้น รากฐานแข็งแรง ลำต้นแข็งแรง เมื่อมีผลผลิตก็จะสามารถรองรับลูกฝรั่งได้อย่างดี ไม่มีปัญหาเรื่องกิ่งฉีกขาดและไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่งอีกต่อไป

เรียบเรียงโดย : จิดาภา พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา
--------------------- ^ ^ -----------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ละออง ศาลา, สัมภาษณ์ 12 พ.ย. 2556
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×