สมุนไพร
ฝรั่ง
สร้างความแข็งแรงให้ต้นฝรั่ง โดยไม่พึ่งไม้ค้ำยัน
19 กุมภาพันธ์ 2557
4,064
ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่มีลำต้นขนาดกลาง มีิ่กิ่งก้านยาว ออกลูกตามกิ่งก้าน เมื่อฝรั่งติดผลมากๆ ปัญหาที่ตามมาก็คือการเกิดกิ่งฉีกขาด สร้างความเสียหายให้กับต้นจนอาจกระทบต่อการให้ผลผลิตได้ ดังนั้นเกษตรกรส่วนมากจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ไม้ค้ำยันกิ่งไว้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการที่ยุ่งยากแล้ว ยังเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย
แต่คุณละออง ศาลา เจ้าของสวนฝรั่งคุณยาย แห่ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกฝรั่งแป้นกลมสาลี่ ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ถึงเทคนิคการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นฝรั่ง โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่ง และไม่มีปัญหาในเรื่องของกิ่งต้นฝรั่งฉีกขาดเสียหายด้วย
วิธีการ : ทุกครั้งที่ต้นฝรั่งแตกยอดใหม่ขึ้นมา มีความยาวประมาณ 1 คืบ ให้เด็ดยอดและเด็ดดอกฝรั่งทิ้งทั้งหมด ทุกครั้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต้นฝรั่งอายุครบ 1 ปี จึงเริ่มไว้ดอกและให้ออกผลผลิต วิธีนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นฝรั่งเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาทางด้านข้างดีขึ้น รากฐานแข็งแรง ลำต้นแข็งแรง เมื่อมีผลผลิตก็จะสามารถรองรับลูกฝรั่งได้อย่างดี ไม่มีปัญหาเรื่องกิ่งฉีกขาดและไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่งอีกต่อไป

เรียบเรียงโดย : จิดาภา พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา
--------------------- ^ ^ -----------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ละออง ศาลา, สัมภาษณ์ 12 พ.ย. 2556
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×