สมุนไพร
ฝรั่ง
สร้างความแข็งแรงให้ต้นฝรั่ง โดยไม่พึ่งไม้ค้ำยัน
19 กุมภาพันธ์ 2557
4,485
ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่มีลำต้นขนาดกลาง มีกิ่งก้านยาว ออกลูกตามกิ่งก้าน เมื่อฝรั่งติดผลมากๆ ปัญหาที่ตามมาก็คือการเกิดกิ่งฉีกขาด สร้างความเสียหายให้กับต้นจนอาจกระทบต่อการให้ผลผลิตได้ ดังนั้นเกษตรกรส่วนมากจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ไม้ค้ำยันกิ่งไว้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการที่ยุ่งยากแล้ว ยังเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย
แต่คุณละออง ศาลา เจ้าของสวนฝรั่งคุณยาย แห่ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกฝรั่งแป้นกลมสาลี่ ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา ถึงเทคนิคการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นฝรั่ง โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่ง และไม่มีปัญหาในเรื่องของกิ่งต้นฝรั่งฉีกขาดเสียหายด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ละออง ศาลา, สัมภาษณ์ 12 พ.ย. 2556
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×