สัตว์ปีก
ไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ของประกอบ ศรีวะรมย์
14 กรกฏาคม 2560
853
ประกอบ ศรีวะรมย์ เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Young Smart Farmer ปี พ.ศ.2558 ในหมวดหมู่เกษตรผสมผสานของจังหวัดนครนายก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ มีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก "ทำน้อย แต่ได้มาก" ทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 2 ไร่อยู่ได้จริง
การทำเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์จำเป็นที่จะต้องมีวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นของตนเองสามารถนำมาเป็นต้นทุนทางเกษตรใช้หมุนเวียนได้ภายในฟาร์ม การเลี้ยงไก่ไข่เป็นรายได้อีกทางหนึ่งผลพลอยได้คือมูลไก่ไข่คุณภาพสูงที่สามารถนำมาใช้ภายในสวนได้อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณประกอบ ศรีวะรมย์ สวนเกษตรประกอบฟาร์ม บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร:08-6317-5674
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×