ข้าว
วงจรข้าว
เคล็ดลับการปลูกข้าวนาปรังให้ได้ผลผลิตสูงเทียบเท่าการทำนาปี
29 กันยายน 2557
9,512
ข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ออกรวง และให้ผลผลิตตามอายุที่กำหนด ต้นข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวเล็ก รวงสั้น การติดเมล็ดและผลผลิตจะน้อยกว่าการทำนาปีโดยทั่วไป
คุณวินัด วิกาหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer info กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวนาปรังจะมีอยู่ 2 กรณี คือ กรณีฤดูการทำนาปีที่มีน้ำหลากท่วมขังต้องเลี่ยงไปปลูกข้าวนาปรังทดแทน และกรณีที่เกษตรกรต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ที่สามารถควบคุมน้ำได้ ซึ่งข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ออกรวงน้อย และให้ผลผลิตตามอายุที่กำหนดได้โดยไม่มีแสงมามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต แต่ต้นข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวจะเล็ก รวงสั้น การติดเมล็ดจะน้อยกว่าการทำนาปีโดยทั่วไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วินัด วิกาหะ. สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×