ข้าว
วงจรข้าว
เคล็ดลับการปลูกข้าวนาปรังให้ได้ผลผลิตสูงเทียบเท่าการทำนาปี
29 กันยายน 2557
7,897
ข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ออกรวง และให้ผลผลิตตามอายุที่กำหนด ต้นข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวเล็ก รวงสั้น การติดเมล็ดและผลผลิตจะน้อยกว่าการทำนาปีโดยทั่วไป
คุณวินัด วิกาหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer info กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวนาปรังจะมีอยู่ 2 กรณี คือ กรณีฤดูการทำนาปีที่มีน้ำหลากท่วมขังต้องเลี่ยงไปปลูกข้าวนาปรังทดแทน และกรณีที่เกษตรกรต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ที่สามารถควบคุมน้ำได้ ซึ่งข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ออกรวงน้อย และให้ผลผลิตตามอายุที่กำหนดได้โดยไม่มีแสงมามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต แต่ต้นข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวจะเล็ก รวงสั้น การติดเมล็ดจะน้อยกว่าการทำนาปีโดยทั่วไป
คุณวินัด กล่าวถึงเคล็ดลับปลูกข้าวนาปรังให้ได้ปริมาณผลผลิตสูง ข้าวมีคุณภาพดี โดยปรับที่นาให้สม่ำเสมอเพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตไปพร้อมกัน เพิ่มอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นกว่าฤดูกาลทำนาปีโดยปกติทั่วไปเพื่อเพิ่มจำนวนต้นข้าวให้มากขึ้น การใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่ให้น้อยแต่บ่อยครั้งเพราะข้าวนาปรังมีช่วงการเจริญเติบโตสั้น เนื่องจากข้าวนาปรังจะมีความเข้มของแสงมาก เกษตรกรควรควบคุมระดับน้ำให้พอดีและระบายน้ำออกจากแปลงเมื่อข้าวเริ่มโน้มคอรวงหรือระบายน้ำออกจากแปลงในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 10 วัน จะได้ผลผลิตข้าวนาปรังที่มีคุณภาพดี และได้ปริมาณผลผลิตสูง

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วินัด วิกาหะ. สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×