พืชผัก
ถั่วฝักยาว
การป้องกันโรคราสนิม-ราแป้งในถั่วฝักยาว
26 พฤศจิกายน 2556
20,564
ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการปลูกตลอดทั้งปี และเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก เพราะมีตลาดในการรองรับค่อนข้างสูง และที่สำคัญใช้เวลาในการปลูกเพื่อเก็บผลผลิตไม่นาน การดูแลก็ไม่ยุ่งยากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง แต่ถั่วฝักยากก็มักจะเกิดโรคราสนิม และราแป้ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวลดลงและไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แนะนำวิธีการป้องกันและจำกัดโรคราสนิมและราแป้งในถั่วฝักยาว ให้กับทีมงานรักบ้านเกิดเพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และทำให้ถั่วฝักยาวได้คุณภาพที่ดีด้วยการทำสารชีวภาพป้องกัน
คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า โรคราสนิมนั้นจะมีลักษณะใต้ใบเป็นจุดสีสนิมหรือสีน้ำตาลแดง จุดมีขนาดเล็ก ใบที่เป็นโรคมากจะมองเห็นเป็นผงสีน้ำตาลแดงโรคนี้จะเกิดกับใบแก่ทางด้านล่างของลำต้นก่อน แล้วลามไปด้านบน มักจะเกิดเมื่อถั่วอยู่ในระยะออกดอก ถ้าเป็นถึงขั้นรุนแรงมากจะทำให้ใบแห้งและร่วง ส่วนราแป้งจะมองเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่า บนใบคล้ายมีผลแป้งจับอยู่ ถ้าขั้นรุนแรงจะทำให้ต้นตายอย่างรวดเร็ว จึงแนะนำวิธีการทำสารชีวภาพเพื่อกำจัดราสนิมและราแป้งดังนี้


++ วัสดุ - อุปกรณ์ ++

1.ใบมะละกอ 1 กิโลกรัม

2.น้ำสะอาด 5 ลิตร

3.ผ้าขาวบาง 1 ผืน

4.สบู่เหลว 1 ช้อนโต๊ะ

5.กาแฟผง 1 ช้อนโต๊ะ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
โชคชัย บุญยัง. หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี. สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2556.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×