สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Technique : วิธีกระตุ้นให้เมล็ดแตงญี่ปุ่นงอกได้ดีและเร็วขึ้น
23 มกราคม 2557 (14:20 น.)
พืช)กระตุ้นการงอกของเมล็ดแตงญี่ปุ่น ด้วยการแช่เมล็ดในน้ำอุ่นนาน30นาที แล้วหุ้มด้วยผ้าเปียกหมาดอีก 1 คืน เมล็ดจะงอกเร็วขึ้น-รอดตายสูงถึง95%
การกระตุ้นให้เมล็ดแตงญี่ปุ่นงอกได้ดีและเร็วขึ้น
ทีมรักบ้านเกิด 21 มกราคม 2557
การปลูกแตงญี่ปุ่นนั้น เกษตรกรจะต้องมีการดูแลรักษา ให้น้ำ ให้ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดโรคแมลงอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ จึงจะได้ผลดี สำหรับดินที่เหมาะสำหรับการปลูกแตงญี่ปุ่นนั้น ควรเป็นดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี
จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกแตงญี่ปุ่นจะอยู่แถวภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากดินเป็นดินร่วนปนทราย

การเพาะกล้าพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกร เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ์มีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น
คุณภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.สระบุรี จึงได้แนะนำเทคนิคการกระตุ้นให้เมล็ดงอกได้ดีและเร็วขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
แชร์
2,775
++ วิธีกระตุ้นให้เมล็ดงอกได้ดีและเร็วขึ้น ++

ให้แช่เมล็ดในน้ำหรือน้ำอุ่น สูงพอท่วมหลังเมล็ด ประมาณ 6 ซม. หุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำหมาดต่ออีก 1 คืน สังเกตว่าเมล็ดมีรากขาวเริ่มออกมาแล้วจึงค่อยนำไปเพาะต่อในวัสดุเพาะ เพียงเท่านี้เมล็ดพันธุ์ที่เพาะจะมีเปอร์เซ็นการงอกถึง 95
เปอร์เซ็น ลดการสูญเสียได้มากเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
------------------------- ^ ^ --------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
ภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ. สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2556.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×