เห็ด
เห็ดที่ทานไม่ได้
การปฐมพยาบาลผู้ทานเห็ดพิษเบื้องต้น
07 สิงหาคม 2560
3,789
ถ่านไม้ มีข้อดีอยู่หลายด้าน เช่น มีคุณสมบัติในการช่วยดูด-ขับสารพิษออกจากร่างกาย โดยไม่ดูดซึมสารอาหารหรือวิตามินที่มีประโยชน์ และสำหรับผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไป ก็ยังสามารถนำถ่านมาช่วยถอนพิษได้อีกด้วย

คุณประยูร กาญจนารี ประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้ให้สัมภาษณ์กับ จนท.farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. แนะนำวิธีการถอนพิษจากการรับประทานเห็ดพิษไว้ดังนี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประยูร กาญจนารี. สัมภาษณ์, 13 กันยายน 2556.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×