สมุนไพร
บัวหลวง
เทคนิคเร่งบัวให้ติดฝักเร็วขึ้น
11 ตุลาคม 2556
2,978
การทำนาบัวเก็บฝักเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเป็นจำนวนมากและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรบางส่วนจึงหันไปใช้ฮอร์โมนเร่งดอกควบคู่ไปพร้อมๆกับสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบัว ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่เกษตรกรสามารถเร่งดอกได้ด้วยวิธีการเด็ดยอดโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ
นายกิมฮก แซ่เตีย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 จ.อุบลราชธานี และรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2553 ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Farmer info.ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM.102.75 MHz. กล่าวว่า เกษตรกรในพื้นที่ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี จะมีการทำนาบัวเป็นอาชีพเสริมรายได้จากการทำนาข้าว ซึ่งบัวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นบัวเก็บฝักจำหน่ายสร้างรายได้อย่างงาม คุณกิมฮก แซ่เตีย ก็ใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ ทำนาบัวเช่นกัน สามารถเก็บผลผลิตได้รายวัน และมีรายได้จากการทำนาบัวกว่าวันละ 2,000 บาท ได้กล่าวถึง วิธีการ กระตุ้นให้บัวออกดอกใหม่ได้เร็วขึ้น โดยคุณกิมฮกให้คำแนะนำว่า ในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวฝักบัว ให้เกษตรกรตัดแต่งใบบัวที่แก่จัดออกทิ้งไปพร้อมกันด้วย วิธีนี้จะทำให้บัวออกดอกใหม่ได้เร็วขึ้น และควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย จะช่วยทำให้บัวมีฝักขนาดใหญ่และมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งวิธีการเด็ดใบจะช่วยแก้ปัญหาหนอนเจาะใบบัวได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี.
.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กิมฮก แซ่เตีย. สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2556
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×