สมุนไพร
มะนาว
มะนาวในวงบ่อซีเมนต์
31 กรกฏาคม 2556
56,865
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เป็นวิธีการที่มีมานานแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูก คือ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือการบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู เลี่ยงปัญหาด้านราคาที่จะถูกลงในช่วงที่มีผลผลิตออกมามาก นอกจากนี้การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ยังมีข้อดีเรื่องการจัดการดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะนาวหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของมะนาวหรือเป็นดินปัญหาเรื่องของเชื้อโรคในดิน ซึ่งมีหลักในการปลูกและการจัดการด้านต่างๆ ดังนี้
จ่าสิบเอกสำราญ ศรีวงษา หรือจ่าสำราญ ข้าราชการตำรวจวัย 47 ปี ผู้มีอาชีพเสริมด้านการเกษตร คือทำสวนมะนาวอยู่ที่บ้านป่าไม้พัฒนา ม. 14 ต. หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษปลูกมะนาวมานานถึง 6 ปี เริ่มปลูกครั้งแรกในปี 2547การปลูกนั้นจะปลูกบนพื้นดิน เก็บผลผลิตได้ไม่นานมะนาวก็เป็นเชื้อรา ต้องรื้อทิ้งหมดเกือบทั้งสวน แต่เนื่องจากยังสนใจอาชีพนี้อยู่จึงได้ศึกษาข้อมูลทั้งจากหนังสือ และไปศึกษาดูงานที่ต่างๆ จนได้ค้นพบวิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สองปีที่แล้วได้เริ่มทดลองปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ปรากฏว่ามะนาวให้ผลผลิตดีไม่แพ้ปลูกในดิน และปัญหาเรื่องเชื้อราก็หมดไป จึงหันมาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันมีมะนาวที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ทั้งหมด 200 บ่อ ในเนื้อที่ 3ไร่ ปลูกบนพื้นดินอีก 300 ต้น มะนาวที่เลือกมาปลูก คือ มะนาวแป้นพวง และพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นมะนาวพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตเร็ว ผลดก และทนสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงต่อโรค โดยเฉพาะพันธุ์พื้นบ้านจะให้ผลผลิตดีมาก และไม่มีปัญหาเรื่องโรค แมลงศัตรู ถึงมีก็น้อยมาก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำราญ ศรีวงษา อายุ : 47 ปี
ที่อยู่ : หมู่ที่14 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×