ข้าว
วงจรข้าว
ปลูกหญ้าแฝกบนคันนาข้าว ยึดดิน ป้องกันหนู ข้าวงาม
12 พฤษภาคม 2557
4,663
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำ ฟื้นฟูดินให้มีความอุดม สมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เกษตรกรจึงนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมากมาย ซึ่งสำหรับนาข้าวแล้ว คุณผล มี ศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่น ประดับประเทศปี 2554 ได้ให้ข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า หญ้าแฝก มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนาข้าว ดังนี้
- หากเกษตรกรปลูกหญ้าแฝกไว้บนคันนาข้าว ประโยชน์ที่ได้รับ คือ หลังจากหญ้าแฝกเจริญเติบโต หญ้าแฝกจะหยั่งรากที่มีจำนวนมากและแข็งแรงช่วยยึดคันนาไม่ให้พังทลาย และรากหญ้าแฝกยังมีกลิ่นเฉพาะที่หนูไม่ชอบ จึงช่วยป้องกันไม่ให้หนูมาทำลายต้นข้าวได้อย่างดีในทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว

นอกจากนี้รากหญ้าแฝกยังดูดซับธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยจากดินมารวมกันไว้บริเวณโคนราก และปล่อยกระจายออกไปกับน้ำในนาข้าวทำให้ข้าวได้รับปุ๋ยจากธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้ข้าวงามและเจริญเติบโตดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : ผล มีศรี.สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2557
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×