ข้าว
วงจรข้าว
วิธีใช้ปุ๋ยในนาข้าวลดต้นทุน 25 % ต่อไร่
16 กันยายน 2557
1,460
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว สำคัญสำหรับชาวนา ซึ่งส่วนใหญ่ครั้งแรกชาวนาจะใช้ปุ๋ยยูเรีย 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 จะใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ประมาณ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งคุณนพดลล น้อยใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 86/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ทำนามากว่า 20 ปี คิดค้นสูตรเพื่อบำรุง ปรับปรุงและเพิ่มผลิตผลิตในนาข้าว ซึ่งล่าสุดได้ค้นพบวิธีลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปุ๋ยและทดลองในนาข้าวมา 2 รอบการผลิตแล้วประสบความสำเร็จ พร้อมทำบัญชีเปรียบเทียบ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 25 % ต่อไร่ จึงเผยในรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นที่สนใจต่อไป
วัสดุอุปกรณ์
1.ปุ๋ยยูเรีย 10 กิโลกรัม
2.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 35 กิโลกรัม
3.ปุ๋ยสูตร 16-20-0 จำนวน 10 กิโลกรัม (หรือสูตรอื่นก็ได้แต่ขอให้เป็นปุ๋ยสูตร)

วิธีการทำ
1.ใช้ปุ๋ยยูเรีย 10 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 15 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปหว่านให้ทั่วแปลงนา 1 ไร่ ช่วงข้าวอายุ 20-25 วัน
2.ช่วงข้าวอายุ 40-50 วัน ให้ลดปริมาณปุ๋ยสูตรลงเหลือ 10 กิโลกรัมแล้วนำไปผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 20 กิโลกรัม นำไปว่านให้ทั่วแปลงนา 1 ไร่

ประโยชน์ : ทำให้ข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคพืชและแมลงที่จะมากัดกิน เช่น เพลี้ย หนอน ทำให้เขียวทนนานและลดต้นทุนการผลิตลงได้ด้วยสูตรนี้

เรียบเรียงโดย : ภาระกิต เจริญกองชู เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นพดล น้อยใหม่. สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×