ข้าว
วงจรข้าว
น้ำซาวข้าวหมักเศษอาหาร กำจัดโรคแมลงและศัตรูพืช
23 เมษายน 2557
1,324
การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด เช่นปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลงและศัตรูข้าว วันนี้เกษตรกรคนเก่งจากเครือข่าย ร้อย แก่น สาร สินธุ์ จะมาแนะนำวิธีกำจัดโรคและแมลงได้อย่างเห็นผล สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี
จากการสัมภาษณ์ นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง เกษตรกรตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความเชี่ยวชาญในการปลูกพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ผู้มีแนวคิดริเริ่มการนำน้ำซาวข้าวมาหมักฉีดพ่นนาข้าวกำจัดโรคแมลงและศัตรูพืชในระยะเตรียมดิน โดยมีวิธีการและหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

วัตถุดิบ
1.เศษอาหาร ที่เหลือใช้ในบ้านเรือน หรือ ตามร้านอาหาร 1 ถ้วยแกง
2.น้ำซาวข้าว 1 ถ้วยแกง
3.น้ำหมัก EM 1 แก้ว

วิธีการ
1.นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำบรรจุใส่ถุงดำ(รุ่นหนา) มัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในถังบรรจุอีกชั้น ปิดฝาให้สนิท
2.นำถังน้ำหมัก เก็บไว้ในที่ร่ม เป็นเวลา 7 วัน
3.ครบ 7 วัน ให้เปิดถุง กรองน้ำ ใส่ขวดหรือภาชนะ

วิธีใช้
1.ปริมาณน้ำหมัก 1 ถัง ต่อไร่
2.ส่วนผสมอัตรา 1 แก้ว ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นนาข้าวในช่วงไถเตรียมดิน ก่อนทำการไถกลบ

หลังการฉีดพ่นแล้ว เกษตรกรจะสังเกตว่าไข่แมลง รวมทั้งเมล็ดหญ้าศัตรูพืชต่างๆ ก็จะทยอยเน่าตายไปในที่สุด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล :วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง สัมภาษณ์ 14 เมษายน 2557
เรียบเรียงโดย : ชัยทัต สอพอง เจ้าหน้าที่ Famer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×