สัตว์ใหญ่
โคเนื้อ-โคขุน
นาทีทองของการผสมเทียม !!
18 พฤศจิกายน 2551
15,844
แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์จะมีการพัฒนาไปถึงขั้นโคลนนิ่ง เพื่อให้ได้สัตว์ต้นแบบที่ต้องการแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจกล่าวได้ว่าเทคนิคการผสมเทียม เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีที่สุด รวดเร็ว และประหยัด โดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แต่ที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจสำหรับเกษตรกรมือใหม่ คือ การผสมไม่ติด ทำให้เสียเงินเสียทองเสียเวลา สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรก คือ อายุของแม่โคที่พร้อมจะผสมพันธุ์ครั้งแรกควรเฉลี่ยประมาณ 15เดือน เพื่อที่จะได้คลอดลูกตอนประมาณอายุ 24 เดือน ซึ่งจะทำให้มีอายุการให้ผลผลิตนานกว่าโคสาวที่มีอายุแก่เดือน นอกจากนั้นขนาดของตัวสัตว์ก็มีความสำคัญเช่นกัน
ขนาดของตัวสัตว์ขณะผสมจะมีผลต่อขนาดของตัวสัตว์ที่ตั้งท้องด้วยในเรื่องของการคลอดยาก เช่นในเพศเมียที่ตัวเล็กกว่าปกติ ดังนั้นการเลี้ยงต้องมีการจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นเพื่อให้โคมีน้ำหนักที่เหมาะสมเมื่ออายุพร้อมที่จะผสมพันธุ์ครั้งแรก

การคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม หรือที่เรียกว่า นาทีทองของ การผสมเทียม ถือเป็นเทคนิคสำคัญที่จะทำให้โคของเกษตรกรผสมติดหรือไม่เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงควรที่จะศึกษาและสังเกตการแสดงอาการเป็นสัดของโคให้เป็นเพื่อที่จะได้กำหนดระยะเวลาการผสมเทียมให้ได้ผล เช่น โคเพศเมียที่แสดงอาการเป็นสัดควรจะได้รับการผสมเทียมในระยะเวลาช่วงกลางของการเป็นสัดหรือใกล้ระยะที่จะหมดการเป็นสัด (อาจจะหมดการเป็นสัดไปแล้วประมาณ 6 ชั่วโมงก็ได้ หรือเมื่อโคเพศเมียตัวนั้นยืนนิ่งให้ตัวอื่นขึ้นขี่ ซึ่งใช้เป็นหลักในการผสมพันธุ์) โดยทั่ว ๆ ไปโคเพศเมียจะมีระยะเป็นสัดประมาณ 18 ชม. แล้วต่อมาอีก 14 ชม. จึงมีไข่ตกเพื่อรอรับการผสมพันธุ์กับน้ำเชื้อพ่อโค จึงควรเลือกเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการผสมเทียม ดังมีหลักการที่จะใช้ในการ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×