สมุนไพร
กาฬพฤกษ์
กาฬพฤกษ์ แก้อาเจียน ถอนพิษไข้ เป็นยาระบาย
02 กรกฏาคม 2556
1,669
เนื้อในฝักกาฬพฤกษ์ใช้ปรุงเป็นยาถ่าย ส่วนเปลือกและเมล็ดใช้รับประทานทำให้อาเจียน เป็นยาถ่ายพิษไข้ได้ดี
กาฬพฤกษ์ : กลุ่มยาถ่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cassia grandis L.f.

ชื่อสามัญ : Pink Shower , Horse cassia

วงศ์ :LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร โคนมีพูพอน เปลือกสีดำ แตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนหรือช่อดอกมีขนสีน้ำตาล ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยมี 10-20 คู่ ใบอ่อนสีแดง แผ่นใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขน ดอก เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูตามลำดับ ระยะออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ผล เป็นฝัก ฝักแก่แห้งไม่แตก ค่อนข้างกลม รูปทรงกระบอก โคนและปลายสอบ เปลือกหนาแข็ง ขรุขระ ที่ขอบฝักเป็นสันตามแนวยาวทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 1.3-1.8 ซม. เมล็ดอ่อนสีครีม เมล็ดแก่สีน้ำตาล มีจำนวน 20-40 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ส่วนที่ใช้ : เนื้อในฝัก เปลือก เมล็ด


++ สรรพคุณ ++

เนื้อในฝัก - ปรุงรับประทานเป็นยาระบายอ่อนๆ

ขนาดรับประทาน - รับประทานได้ถึงครั้งละ 8 กรัม ไม่ปวดมวนและไม่ไซ้ท้องเลย แต่ความแรงสู้คูนไม่ได้

เปลือก และ เมล็ด- รับประทานทำให้อาเจียน เป็นยาถ่ายพิษไข้ได้ดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กลุ่มยาถ่าย-สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด".โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_05_1.htm
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×