ไม้ผล
ทุเรียน
การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ
20 เมษายน 2560
23,724
ทุเรียน เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงมีเกษตรกรจำนวนมากทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูออกจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีเพื่อทำการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกและติดผล ซึ่งอาจพบว่าตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้น การจัดการทุเรียนด้วยวิธีการควบคุมการให้น้ำ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัย ทำง่ายต้นทุนน้อย
จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info. ได้พบกับคุณบันลือ เกษตรกรที่ได้คิดค้นการทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ เพื่อลดการใช้สารเคมี ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้จะไม่มากเท่ากับการใช้สารเคมีก็ตาม แต่คุณบันลือบอกว่าการทำทุเรียนด้วยวิธีนี้ส่งผลให้สภาพดินและต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ ไม่โทรมเหมือนกับสวนทุเรียนที่อื่น ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้++ การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีการให้น้ำ ++การเตรียมต้นทุเรียน : หลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมดแล้ว ก็เริ่มสร้างความพร้อมให้กับทุเรียนเพื่อที่จะบังคับให้ออกผลผลิตนอกฤดู โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการบำรุงต้นทุเรียนโดยการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักจากกล้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นควบคู่ไปด้วย

2.เมื่อทุเรียนแตกยอดครั้งที่ 1 ให้เริ่มทำการตัดแต่งกิ่งแขนงทุเรียนออกให้หมด โดยให้ทรงพุ่มมีลักษณะโล่ง โปร่ง

3.จากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นและใบอีกครั้ง เพื่อให้ทุเรียนแตกยอดครั้งที่ 2

4.เมื่อยอดทุเรียนที่ออกครั้งที่ 2 ใบเริ่มเพสลาด ก็ให้ทำการกวาดโคนต้นออกให้โล่ง

5.จากนั้นก็ให้ทำการโทรมต้นทุเรียน

การโทรมต้นทุเรียนด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ : เริ่มต้นจากการงดให้น้ำต้นทุเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

1. หลังจาก 1 เดือน ให้เริ่มทำการรดน้ำต้นทุเรียนโดยการวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ รดน้ำเช้า-เย็น

2. หมั่นดูแลความชื้นบริเวณโคนต้นทุเรียน โดยทำการคลุมด้วยเศษใบไม้หรือหญ้าแห้ง

3. ทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน เพื่อให้ธาตุอาหารไปเลี้ยงผลทุเรียนได้อย่างเต็มที่

4. ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอก และใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ซึ่งสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

5. เมื่อทุเรียนเริ่มติดผล ต้องทำการปลิดผลทุเรียนออกบ้างเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักดี

**ลูกน้อย น้ำหนักดี ต้นทุเรียนไม่โทรม**

- ประมาณ 6 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

- สามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท (นอกฤดู) ซึ่งช่วงฤดูกาลปกติจะจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 20-30 บาท


หลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมดแล้ว ก็เริ่มสร้างความพร้อมให้กับทุเรียนเพื่อที่จะบังคับให้ออกผลผลิตนอกฤดู

ทำการบำรุงต้นทุเรียนโดยใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักจากกล้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นควบคู่ไปด้วย

เมื่อทุเรียนแตกยอดครั้งที่ 1 ให้เริ่มทำการตัดแต่งกิ่งแขนงทุเรียนออกให้หมด โดยให้ทรงพุ่มมีลักษณะโล่ง โปร่ง จากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นและใบอีกครั้ง เพื่อให้ทุเรียนแตกยอดครั้งที่ 2
เมื่อใบของยอดทุเรียนที่ออกครั้งที่ 2 เริ่มเพสลาด ก็ให้ทำการกวาดโคนต้นออกให้โล่ง จากนั้นทำการโทรมต้นทุเรียนด้วยวิธีการบังคับน้ำ


เริ่มต้นงดการให้น้ำต้นทุเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจาก 1 เดือน ให้เริ่มทำการรดน้ำต้นทุเรียนโดยการวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ รดน้ำเช้า-เย็น

หมั่นดูแลความชื้นบริเวณโคนต้นทุเรียน โดยทำการคลุมด้วยเศษใบไม้หรือหญ้าแห้ง และ ทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่อยู่ในทรงพุ่มออก เพื่อให้ธาตุอาหารไปเลี้ยงผลทุเรียนได้อย่างเต็มที่
ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอก และใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ซึ่งสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน
เมื่อทุเรียนเริ่มติดผล ต้องทำการปลิดผลทุเรียนออกบ้างเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักดี

-------------------------- ^ ^ ---------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บันลือ อินทรัตน์
10 ม.5 ต.วิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×