หลักการเกษตร
พลังงานและการผลิต
บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบบอลลูน ทำง่ายๆ ใช้ต้นทุนต่ำ
19 มกราคม 2559
17,768
เป็นที่ทราบกันดีว่า มูลสัตว์ และ ขยะเปียก ไม่ได้เป็นสิ่งของหรือวัตถุดิบที่ไร้ค่าหมดประโยชน์อีกต่อไปแล้ว เพราะนอกจากจะนำวตถุดิบเหล่านี้กลับมาหมักเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีมีคุณภาพสูงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้แล้ว ยังสามารถนำกลับมาหมักใช้เป็น ก๊าซชีวภาพ สำหรับการหุงต้ม(แทนLPG)ใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย เป็นการช่วยกำจัดขยะของเสีย ประหยัดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และ สามารถเพิ่มรายได้ไปพร้อมๆ กันเสียอีก
ผู้ใหญ่สุภีร์ ดาหาร เกษตรกรหัวห้าวหน้า ที่เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรรมเมื่อเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยการเพาะเห็ดเป็นหลัก ครบทั้งกระบวนการตั้งแต่การเปิดดอกเห็ดไปจนถึงการทำก้อนเชื้อเห็ดขาย โดยจะมีเห็ดนานาชนิดทั้งเห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดเป๋าฮื้อ และ อื่นๆ นอกจากนั้นแล้วยังแบ่งพื้นที่ภายใน 5 ไร่ ทำเป็นไร่นาสวนผสมผสมปลูกชะอม มะม่วง มะละกอ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และ เลี้ยงกบ ในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี


ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยการสนับสนุนของ กศน.ตำบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น สำหรับใช้ฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอด จนเกิดเป็นฐานการเรียนรู้มากมาย หนึ่งในนั้นมี บ่อก๊าซชีวภาพ แบบบอลลูน ที่สร้างขึ้นมาใช้งานจริงเพื่อการลดต้นทุน และใช้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้วย


ผู้ใหญ่สุภีร์ เล่าให้ฟังว่า ในการจัดการศึกษาอบรมนี้ จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดแทบไม่ว่างเว้น มีผู้สนใจเข้ามาศึกษากันอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เวลาอยู่ทีศูนย์แห่งนี้ตลอดวัน จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมประกอบอาหารเกิดขึ้น ซึ่งในแต่ละเดือนจำเป็นต้องใช้แก๊สหุงต้มในกิจกรรมนี้อย่างน้อยเดือนละ 1 ถัง และนอกจากนั้นยังต้องการนแก๊สหุงต้มไปใช้ในการอบฆ่าเชื้อก้อนเห็ดอีกด้วย เดือนละประมาณ 7-8 ถัง สรุปในแต่ละเดือนจะต้องใช้แก๊สหุวต้มราวๆ 8-9 ถังต่อเดือน คิดเป็นเงินคร่าวๆ กว่า 2,700 - 3,000 บาทต่อเดือนทีเดียว


"จากปัญหาดังกล่าว ผมจึงเริ่มคิดต้นทุนโดยการผลิตก๊าซชีวภาพหรือก๊าซหุงต้ม ขึ้นมาใช้เอง โดยใช้บ่อหมักแบบบอลลูน เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย และมีราคาประหยัด คิดเป็นมูลค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้วก็ตกประมาณ 5,500 บาท เท่านั้น ซึ่งตัวเลขค่าใช้จ่ายนี้ในบางที่ก็อาจจะใช้ไม่เท่ากัน" ผู้ใหญ่สุภีร์ ให้ข้อมูล
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกรียงไกร ยอดชมภู. "บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบบอลลูน ทำง่ายๆ ใช้ต้นทุนต่ำ". นิตยสารไม่ลองไม่รู้เกษตรมือโปร ประจำเดือนพฤษภาคม 2556. หน้า 24-25.นาคาอินเตอร์มีเดีย. กรุงเทพฯ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×