ไม้ประดับ
ชวนชม
วิธีแก้ไขชวนชมที่เป็นโรครากเน่าให้ฟื้นคืนฟอร์มที่สวยงาม
16 ธันวาคม 2556
16,073
ชวนชมเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี สมฉายา กุหลาบทะเลทราย” ที่ให้ความงดงามชื่นใจได้ แม้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เนื่องจากเป็นไม้ชอบแล้งหรือทนแล้งนี่เอง ชวนชมจึงมีจุดอ่อนมากในหน้าฝนหรือในสภาพอากาศที่ชื้นแฉะ ซึ่งผู้ปลูกเลี้ยงมักพบว่ามีปัญหาเรื่องโรครากเน่า ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของชวนชม เนื่องจากถ้าเป็นแล้วแก้ไขไม่ทันก็มีแต่จะทำให้ต้นชวนชมที่เฝ้าประคบประหงมมานั้นตายลูกเดียว
คุณบรรจง สิทธิน้อยหรือเสี่ยอู๊ด เกษตรกรหนุ่มใหญ่ผ้มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกชวนชมและเป็นประธานกลุ่มการปลูกชวนชม "สวนอู๊ดรุ่งเจริญพันธุ์ไม้" ได้เปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้และเปิดสอนเกี่ยวกับการปลูกชวนชมจนครบหลักสูตร จนทำให้คุณบรรจงกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากในช่วงที่ปลูกโตเกียวสโนว์หรือเฟืองฟ้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไม้แขวนประดับที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขโรครากเน่าชวนชมให้ต้นกลับมาคืนฟอร์มสวยงามได้อีกครั้ง ไว้ดังนี้

++ วิธีแก้ไขชวนชมที่เป็นโรครากเน่าให้ฟื้นคืนฟอร์มที่สวยงาม ++

คุณบรรจงกล่าวว่า ถ้าสังเกตเห็นแผลที่โขดหรือรากของชวนชมแล้ว อย่าได้นิ่งนอนใจ ให้รีบนำชวนชมต้นนั้นมารักษาโดยด่วน เพราะถ้าปล่อยไว้นานไป บาดแผลอาจลุกลามจนทำให้ต้นชวนชมเน่าตายได้ กล่าวคือ ถ้าสังเกตเห็นแผลที่รากหรือโขดของชวนชมแล้วก็ให้รีบขุดชวนชมมาจากกระถางทั้งต้น จากนั้นล้างดินที่ติดรากออกให้หมด แล้วนำต้นชวนชมที่ล้างดินออกจนหมดแล้วผึ่งลมให้แห้งก่อน แล้วจึงทำการรักษาดังขั้้นตอนต่อไปนี้

1. ถ้าสังเกตเห็นแผลที่รากหรือโขดของชวนชมแล้วก็ให้ขุดชวนชมมาทั้งต้น จากนั้นล้างดินออกให้หมด ระหว่างล้างดินออกให้ถูเบาๆ ตรงบริเวณรากหรือโขดชวนชมที่มีอาการเน่าออกไปด้วย แล้วผึ่งลมให้ต้นชวนชมแห้ง

2.จากนั้นนำปูนแดงที่ใช้เคี้ยวหมากมาทาบริเวณแผลเน่าของชวนชน โดยทาให้ทั่วบริเวณ แล้วผึ่งลมในที่ร่มบริเวณที่มีลมพัดผ่านห้ามวางตากแดดโดยเด็ดขาดจนกว่าแผลจะแห้ง
3.เมื่อแผลที่โขดหรือรากของชวนชแห้งหรือหายดีแล้ว ให้นำต้นไปลงดินปลูกในภาชนะใหม่ได้ ต้นชวนชมนั้นก็จะไม่ตาย ทั้งยังกลับฟื้นขึ้นมาโชว์ความสวยงามไดอีกครั้งหนึ่ง และบางต้นที่ผ่านการรักษาแบบนี้แล้ว อาจมีรูปร่างโขดที่แตกต่างและสวยงามแปลกตาได้อีกด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บรรจง สิทธิน้อย (เสี่ยอู๊ด) อายุ : 62 ปี.ที่อยู่ : 133/3 หมู่ที่2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×