ไม้ผล
ส้ม
การบังคับส้มเขียวหวานที่ปลูกในสภาพร่องสวน ให้มีผลผลิตนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
04 มิถุนายน 2556
20,739
การบังคับส้มเขียวหวานให้ออกดอกและติดผลนอกฤดูด้วยวิธีการบังคับน้ำเป็นวิธีการที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถกำหนดวัน เวลา ที่จะจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน และผลผลิตที่ได้จะออกมาพร้อมๆ กันและมีจำนวนมากพอป้อนส่งตลาดได้อีกด้วย โดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่ปลูกแบบยกร่องนั้น สามารถควบคุมให้ติดดอกออกผลได้ตามเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำได้ง่าย โดยคอยสังเกตต้นส้มเขียวหวานขณะที่มีใบแก่ครบทุกต้นแล้วจึงค่อยทำการ
งดน้ำ แต่ถ้ายังมีใบอ่อนจะส่งผลกระทบต่อระบบราก ทำให้ระบบรากต้องดูดน้ำและธาตุอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต สำหรับระยะออกดอกไปจนถึงเก็บผลผลิตของส้มเขียวหวานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง
9-10 เดือน ดังนั้นในการทำนอกฤดูจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี เพื่อให้ผลผลิตมีออกมาตามเวลาที่กำหนดหรือออกมาในช่วงเวลาที่มีราคาสูง
คุณสุขสันต์ บุญมาก เกษตรกรวัย 42 ปี จากที่เคยไปทำงานรับจ้างทำสวนส้มในภาคใต้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ได้มีการศึกษาเรียนรู้ด้านเทคนิคพิเศษต่างๆในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในบ้านเกิดของตนที่จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การจัดจำหน่าย รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ผลผลิตของส้มเขียวหวายจำหน่ายได้ราคาดีไม่มีขาดทุน จากนั้น คุณสุขสันต์ก็เริ่มนำเอากิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวานที่ให้ผลผลิตสูงมาปลูกเองที่บ้านเกิด จากจำนวน 10 ต้นและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถปลูกได้ 100 กว่าต้น ในพื้นที่ 9 ไร่ ทำการปลูกส้มเขียวหวานด้วยวิธีการบังคับการให้น้ำเพื่อให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายสุขสันต์ บุญมาก
30 หมู่ที่11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×