สวนเงินไร่ทอง
การดูแลถั่วฝักยาวให้หวานกรอบ ฝักอวบยาว ไม่หงิกงอ
ทีมรักบ้านเกิด 20 เมษายน 2560
การปลูกถั่วฝักยาวนั้น เกษตรกรผู้ปลูกมักประสบปัญหา ถั่วฝักยาวมีรูปร่าง หงิกงอ ฝักไม่สวย ซึ่งปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้เพลี้ยเข้าทำลาย และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ถั่วฝักยาวมีรสชาติหวาน กรอบ ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอ
แชร์
88,556
คุณบุญเหล็ง สายแวว ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักนาๆชนิด เช่น พริก มะละกอ มะเขือ และถั่วฝักยาว เป็นต้น ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง จนท.Farmer info ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถั่วฝักยาวราคาสูง โดยถั่วฝักยาวหน้าสวนราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 25-30 บาท ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกถั่วฝักยาวกันมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ ถั่วฝักยาวที่ปลูกมีรูปร่างหงิกงอ ฝักไม่สวย ทำให้โดนกดราคา

ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงเกษตรกรผู้ปลูกเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ถั่วฝักยาวมีรสชาติหวาน กรอบ ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอ โดยมีวิธีการทำ ดังนี้ คือ ก่อนที่ถั่วฝักยาวจะติดดอก ให้ใช้ยาฉุนแช่น้ำผสมกำมะถันผงพอประมาณ จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำนำไปฉีดพ่นให้ทั่ว เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟเข้าทำลาย เนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถัวฝักยาว ฝักมีรูปร่างหงิกงอ ไม่สวยงาม จากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันให้ทำการพรวนดินแล้วโรยมูลไก่หรือมูลวัวตากแห้งรอบๆ โคนต้น ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10 ซม. ในอัตรา 1 กำมือต่อหลุม แล้วอีก 2-3 วันต่อมา ให้นำปุ๋ยสูตร 15-15-15 มาโรยรอบๆโคนต้นให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10-20 ซม. ในอัตราครึ่งช้อนแกงต่อหลุม จะทำให้ถั่วฝักยาวออกฝักสวยงาม ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอ อีกทั้งยังมีรสชาติหวานกรอบอีกด้วย

คำแนะนำ : ห้ามใส่ปุ๋ยหลังจากถั่วฝักยาวติดดอกแล้ว เพราะจะทำให้ถั่วฝักยาวดอกร่วง ไม่ติดฝัก

เรียบเรียงโดย : ทัศวรรณ สีลาสอน เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
------------------------- ^ ^ --------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
บุญเหล็ง สายแวว. สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2556.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×