พืชผัก
เหลียง(เหมียง)
การปลูกผักเหลียง
03 มิถุนายน 2556
68,418
ผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านของจังหวัดชุมพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งผักเหลียง เป็นพืชที่ชอบที่ร่ม มีดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการปลูกผักเหลียงมากขึ้น โดยการปลูกแซมสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ การปลูกผักเหลียงมีวิธีการดังต่อไปนี้
ผักเหลียงชอบขึ้นอยู่ในที่ร่ม ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูงและต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ผักเหลียงจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี และกลายเป็นผักพื้นถิ่นที่คนใต้นิยมทาน และ นิยมปลูกแซมสวนไม้ผล ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน ไว้เป็นพืชเสริมรายได้ โดยต้องควบคุมความสูงของทรงต้นไว้ไม่ให้สูงเกินเอื้อมถึง เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว

การขยายพันธุ์ : นิยมทำโดยการตอนกิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- การตอนกิ่งควรตอนจากต้นหรือกิ่งกระโดงที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปโดยสังเกตเปลือกของกิ่งควรมีสีน้ำตาลอมเขียวเล็กน้อย

- การควั่นควรควั่นให้ชิดกับข้อรอยควั่นมีระยะห่างกันเท่ากับเส้นรอบวงของต้นหรือกิ่งที่จะตอน

- เมื่อควั่นเสร็จแกะเปลือกขูดเนื้อเยื่อเจริญออกให้หมด

- ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำจนอิ่มใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุง

- กรีดถุงจากก้นถึงปากถุงนำมาหุ้มที่รอยควั่นผูกเชือกหัวท้ายให้แน่น

- หมั่นตรวจดูความชื้นอย่าปล่อยให้แห้งรากจะงอกภายในเวลาประมาณ 2 ? 3 เดือนตรวจดูรากสามารถดูดน้ำได้หรือไม่ เมื่อรากทำงานดีแล้วตัดเอาลงถุงปลูก

- เมื่อต้นแข็งแรงดีจึงนำลงหลุมปลูก การปลูกด้วยกิ่งตอนจะได้ทรงพุ่มดีให้ผลผลิตมากและรวดเร็ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณวัชรินทร์ นาคฉัตรีย์ อายุ : 68 ปี
ที่อยู่ : 150 หมู่ที่2 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×