พืชผัก
เหลียง(เหมียง)
การปลูกผักเหลียง
03 มิถุนายน 2556
56,172
ผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านของจังหวัดชุมพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งผักเหลียง เป็นพืชที่ชอบที่ร่ม มีดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการปลูกผักเหลียงมากขึ้น โดยการปลูกแซมสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ การปลูกผักเหลียงมีวิธีการดังต่อไปนี้
ผักเหลียงชอบขึ้นอยู่ในที่ร่ม ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูงและต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ผักเหลียงจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี และกลายเป็นผักพื้นถิ่นที่คนใต้นิยมทาน และ นิยมปลูกแซมสวนไม้ผล ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน ไว้เป็นพืชเสริมรายได้ โดยต้องควบคุมความสูงของทรงต้นไว้ไม่ให้สูงเกินเอื้อมถึง เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว

การขยายพันธุ์ : นิยมทำโดยการตอนกิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- การตอนกิ่งควรตอนจากต้นหรือกิ่งกระโดงที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปโดยสังเกตเปลือกของกิ่งควรมีสีน้ำตาลอมเขียวเล็กน้อย

- การควั่นควรควั่นให้ชิดกับข้อรอยควั่นมีระยะห่างกันเท่ากับเส้นรอบวงของต้นหรือกิ่งที่จะตอน

- เมื่อควั่นเสร็จแกะเปลือกขูดเนื้อเยื่อเจริญออกให้หมด

- ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำจนอิ่มใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุง

- กรีดถุงจากก้นถึงปากถุงนำมาหุ้มที่รอยควั่นผูกเชือกหัวท้ายให้แน่น

- หมั่นตรวจดูความชื้นอย่าปล่อยให้แห้งรากจะงอกภายในเวลาประมาณ 2 ? 3 เดือนตรวจดูรากสามารถดูดน้ำได้หรือไม่ เมื่อรากทำงานดีแล้วตัดเอาลงถุงปลูก

- เมื่อต้นแข็งแรงดีจึงนำลงหลุมปลูก การปลูกด้วยกิ่งตอนจะได้ทรงพุ่มดีให้ผลผลิตมากและรวดเร็ว
การปลูกและการดูแลรักษา :

- ระยะในการปลูกคือปลูกระหว่างแถวของต้นผลไม้ต่างๆโดยให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร

- ต้นพันธุ์ที่ใช้ต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรง

- ทำการขุดหลุมให้ลึกประมาณ 30 ซม.แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก

- จากนั้นวางต้นพันธุ์ในหลุมที่ขุดแล้วกลบดินแต่พอแน่น

- รดน้ำให้ชุ่มใช้ไม้หลักปักผูกเชือกให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลม

- ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงฝนตกจะช่วยให้ไม่เสียเวลาและแรงงาน ในการรดน้ำ

- การให้ปุ๋ยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้โรยให้รอบโคนต้น

- การบังคับให้ผักเหลียงแตกยอดอ่อนเร็วๆโดยการตัดแต่งกิ่งอยู่ตลอดเป็นประจำนอกจากนี้ควรตัดต้น ไม่ให้สูงเกินมือเอื้อมถึงจะทำให้สะดวกต่อการเก็บยอดผักเหลียง

- การให้น้ำควรมีการให้น้าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงประมาณ 3 วัน/ครั้ง

การเก็บเกี่ยวผักเหลียง :

- เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อต้นผักเหลียงมีอายุ 2 ปีขึ้นไป

- เก็บเกี่ยว 7 วัน/ ครั้ง (ทางที่ดีควรเก็บสลับกันไปจะทำให้สามารถเก็บผักเหลียงได้ทุกวัน)

- เก็บยอดอ่อนถึงยอดเพสลาด ควรเด็ดให้ชิดข้อ

- ไม่เด็ดกลางข้อหรือตัดเพราะจะทำให้การแตกยอดอ่อนในครั้งต่อไปจะช้า

- เมื่อเก็บแล้วอย่าให้ใบหรือยอดอ่อนนั้นถูกแสงแดดและลม ควรพรมน้ำแต่พอชุ่มสามารถเก็บได้นาน ประมาณ 5-6 วัน

-------------------------- ^ ^ -------------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณวัชรินทร์ นาคฉัตรีย์ อายุ : 68 ปี
ที่อยู่ : 150 หมู่ที่2 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×