ไม้ผล
ส้มโอ
ส้มโอโตเร็ว หากินเก่ง ต้นแข็งแรง ด้วยการปลูกแบบเสริมราก
03 มิถุนายน 2556
30,724
"ส้มโอ" จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป เพราะส้มโอมีรสชาติที่หวาน อร่อย อมเปรี้ยวนิดๆ และมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ขึ้นอยู่กับลักษณะพันธุ์และความต้องการของตลาด ซึ่งในบางพื้นที่ก็จะขายเป็นกิโลกรัม ๆ ละ 20-30 บาท แต่บางที่ก็จะขายเป็นผลประมาณ 2 ผล หรือ 3 ผลต่อ 100 บาท ตามมาตรฐานที่กำหนดกันในแต่ละพื้นที่ และข้อดีของส้มโออีกอยางหนึ่งที่จูงใจให้ชาวสวนนิยมปลูกกัน ก็คือเป็นผลไม้ที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้พอสมควรหากว่ายังไม่พร้อมที่จะจำหน่ายหรือถึงแม้ว่าเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ยังจำหน่ายไม่หมดก็ยังสามารถเก็บไว้ได้อีกหลายวัน โดยไม่เสียหายเหมือนผลไม้ชนิดอื่น แต่การผลิตส้มโอก็ใช่ว่าจะง่ายดายและประสบผลสำเร็จทุกรายเสมอไป เพราะส้มโอก็มีโรคแมลงศัตรูพืชรบกวนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะโรครากเน่า-โคนเน่า และอื่นๆ อีกมากมาย
การผลิตส้มโอไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำตามแล้วประสบผลสำเร็จทุกรายไปดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เนื่องจากเป็นพืชที่มีโรค-แมลงมาก ในการปลูกจำต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งคุณสุรินทร์ เอื้อเฟื้อพันธุ์ ได้ให้คำแนะนำในการผลิตส้มโอให้ประสบความสำเร็จและวิธีการปลูกส้มโอแบบสามขาหรือเสริมรากไว้ดังนี้

1.ฤดูปลูกที่เหมาะสม คือ ในช่วงต้นฤดูฝน

2.ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

3.ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

4.วางถุงต้นกล้าส้มโอลงในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงต้นกล้าสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

5.ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้าย และขวา

6.เมื่อกรีดถุงแล้วให้ดึงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก

7.กลบดินที่เหลือลงในหลุม อย่างกลบดินให้สูงถึงรอยเสียบยอดหรือ รอยทาบ

8.กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น

9.ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก

10.หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง

11.รดน้ำให้โชก

12.ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด
สำหรับเทคนิคพิเศษที่คุณสุรินทร์ได้ให้คำแนะนำไว้ในการผลิตส้มโอด้วยวิธีการเสริมราก เพื่อให้ได้ต้นที่โตเร็ว หากินเก่งและมีความแข็งแรงนั้น มีรายละเอียดดังนี้

++ วัสดุ-อุกรณ์ที่ใช้ในการเสริมราก ++

1. พันธุ์ส้มซ่า (ที่เพาะจากเมล็ด)ขนาดต้นเท่านิ้วก้อย

2. ต้นส้มโอขาวแตงกวา

3. มีด , เทปพลาสติก

++ วิธีการเสริมรากส้มโอ ++

นำพันธุ์ส้มซ่าที่ได้จากการเพาะเมล็ด ต้นขนาดเท่านิ้วก้อยไปปลูกที่โคนต้นส้มโอขาวแตงกวาหรือตรงที่มีกิ่งต้นส้มโอขาวแตงกวาเอนอยู่ใกล้ผิวดิน และรอจนกว่าต้นส้มซ่าจะเติบโตสมบูรณ์หรือมีต้นโตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 นิ้ว เมื่อส้มซ่าสมบูรณ์แล้วให้ปาดกิ่งพันธุ์ส้มซ่า เป็นมุมเอียงเข้าไปในเนื้อไม้ประมาณ 20 -30 องศา ของเส้นผ่านศูนย์กลางต้น จากนั้นจึงเฉือนกิ่งส้มโอขาวแตงกวาให้เป็นรูปลิ่มโดยให้แผลสัมผัสด้านในยาวกว่าแผลสัมผัสด้านนอก แล้วจึงสอดกิ่งพันธุ์ส้มซ่าเข้าไปในเนื้อไม้ในลักษณะตอกลิ่ม โดยให้แนวเนื้อเยื่อสัมผัสกันมากที่สุด แล้วพันแผลทายกิ่งให้แน่นด้วยเทปพลาสติกใส คอยสังเกตดูว่าแผลของส้มซ่ากับส้มโอขาวแตงกว่าประสานกันดีหรือไม่ ประมาณ
45 - 60 วันก็เป็นอันเสร็จการเสริมรากส้มโอ หรือ การปลูกส้มโอสามขา

++ ประโยชน์ของการเสริมราก ++

ช่วยในการช่วยหาอาหารมาเลี้ยงต้นตอส้มโอขาวแตงกวาดียิ่งขึ้นทำให้ส้มโอขาวแตงกวาของเราให้ผลผลิตมากขึ้นและสมบูรณ์รวมถึงยังช่วยในการพยุงต้นส้มโอขาวแตงกวาด้วย

--------------------------- ^ ^ ----------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุรินทร์ เอื้อเฟื้อพันธุ์ อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ : 42/1 หมู่ที่4 ตำบลศิลาดาล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×