พืชผัก
ผักก้านจอง(ผักพาย,ตาลปัตรฤาษี)
ปลูกผักก้านจองขายสร้างร้ายได้ 300-500 บาทต่อวัน
23 พฤษภาคม 2556
10,741
ผักก้านจอง ( ตาลปัตรฤาษี) เนื่องจากผักชนิดนี้เป็นผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติดังนั้นการดูแลรักษาจึงไม่ใช่ปัญหา จะมีการใส่ปุ๋ยหมักลงไปบ้างในตอนแรกและพอเริ่มตัดได้ก็ให้เพิ่มน้ำขึ้นเหนือดินไม่เกิน 10 เซนติเมตร ประมาณ 1 เดือนก็สามรถเก็บมารับประทานหรือขายได้
ผักก้านจองเป็นพืชล้มลุกอายุการเก็บเกี่ยวนานหลายปีและชอบขึ้นในที่น้ำตื้นลำต้นเป็นเหง้าขนาดเล็กอยู่ใต้ดินส่งใบขึ้นมาเหนือน้ำ ก้านใบยาวเป็นเหลี่ยมอวบใหญ่ ตัวใบแบนมีขนาดใหญ่เป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมฐานใบเป็นรูปหัวใจดอกสีเหลืองออกเป็นกระจุกที่ปลายก้านช่อประมาณ 7-10 ดอก ก้านช่อดอกมีลักษณะคล้ายก้านใบ กลีบดอกบางเป็นรอยยับย่น มี 3 กลีบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ผลกลมเกิดรวมเป็นกระจุก เมล็ดสีน้ำตาลหรือออกดำ

การขยายพันธุ์ :การขยายพันธุ์ผักก้านจองหรือว่าผักตาลปัตรฤาษีที่ได้ผลดี คือการปักชำ โดยการใช้ต้นอ่อนแยกไปปักชำตามแหล่งน้ำ หรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้

การเตรียมสถานที่ปลูก : ครั้งแรกปรับที่ให้เสมอแล้วไถหนึ่งรอบ แล้วคราดปรับดินให้เรียบ เสร็จแล้ระบายน้ำออกให้เหลือประมาณ5 ซม. เมื่อได้ระดับน้ำที่ต้องการแล้วให้หว่านปุ๋ยรองพื้นเป็นปุ๋ยคอก เสร็จแล้วนำพันธุ์ที่ได้จากธรรมชาติเป็นกอมาแยกออกให้เหลือประมาณ 2 ต้นแล้วนำไปปักชำระยะห่าง 50*50 ซม.ประมาณ 30 วันก็จะเริ่ม
แตกกอ หลังจากนั้นให้ระบายน้ำเข้าเพื่อที่เร่งให้ผักยืดหนีน้ำทำให้ผักยาวและอวบ หลังจากนั้นก็สามารถเก็บจำหน่ายได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณเตียงคำ แสงโคตร อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 228 หมู่ที่2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×