ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
ปุ๋ยหมักสูตรสำหรับปรับสภาพดินลูกรังให้ทำการเพาะปลูกได้
15 มกราคม 2559
1,717
ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรหลายท่าน อาจจะเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินดำ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันอาจมีเกษตรกรหลายคนหลายท่านที่ประสบกับปัญหาปลูกพืชไม่ได้เพราะดินมีสภาพเสื่อมโทรม หรือบางรายเป็นดินลูกรัง แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยปุ๋ยหมักเศษวัสดุที่คาดว่าไม่มีประโยชน์ แต่กลับสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเลยทีเดียว
คุณสุรชัย บุญคงเกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักเพื่อน้ำมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ของคุณสุรชัยเอง เพราะเป็นพื้นที่ดินลูกรัง ที่ปลูกพืชได้ยาก และยังเป็นพื้นที่ที่หลายๆ คนคิดว่าไม่น่าจะปลูกอะไรได้ แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว สามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี ทั้งยังประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ จนเป็นผลสำเร็จ และสามารถปลูกพืชได้ดีมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่สูตรปุ๋ยที่ใช้ในการปรับปรุงดิน ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุรชัย บุญคง. หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×